Kankaanpää-info | Yhteystiedot
Palveluhaku | Sivukartta | Palaute | Intranet | In English
 

Tietosuojaseloste 22.4.2005


Palautteet

 

  • Kankaanpään kaupungin palautejärjestelmän keräämiä tietoja käsitellään ainoastaan toiminnan kehittämistä varten.
  • Palautteella ei tarkoiteta kuntalain 28 §:n mukaisia aloitteita, joita kunnan asukkaalla on mahdollisuus tehdä kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
  • Palautteen antaminen anonyymisti on mahdollista, eli nimen- ja yhteystietojen antaminen ei ole välttämätöntä.
  • Jos kuitenkin halutaan antaa nimi- ja yhteystiedot, viesti ja siihen sisältyvät henkilötiedot säilytetään vain kunnes palaute on käsitelty, kuitenkin enintään kuukausi.

  • Palautetietoja ei suojata tiedonsiirron aikana. Tämän vuoksi viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnus, pankkitilin numero, tietoa varallisuudesta, terveydestä ym.
  • Palautteen tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Palautetta lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan tietohallintopäällikölle puh. (02) 577 2274.

Kankaanpään kaupungin kotisivuille ei ole sijoitettu evästeitä (cookies) tai muita palvelujen käyttöä kuvaavia tietoja.

Tietoturvasyistä palautelomakkeen mukana seuraa lähettävän tietokoneen IP-numero.


Virallinen posti

Kankaanpään kaupungin sähköpostiosoitteeseen kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi tulevat sähköiset asiakirjat, jotka liittyvät asian vireillepanoon ja käsittelyyn, kirjataan kankaanpään kaupungin hallintodiaariin. Viralliseen käsittelyyn tarkoitetut viestit ja asiakirjat tulee siis lähettää tähän osoitteeseen.


Vesimittarilukema

Tekninen keskus kerää vesimittarilukematietoja vesilaskutusta varten. Sähköisellä nettilomakkeella ilmoitetut tiedot säilytetään laskutusta varten, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Annettuja tietoja ei suojata verkossa tiedonsiirron aikana. Tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Tiedot merkitään vesi- ja viemärilaitoksen asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on Tekninen lautakunta, Kuninkaanlähteenkatu 12. Yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri puh. (02)577 2610.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä Teknisessä keskuksessa.