Kankaanpää-info | Yhteystiedot
Palveluhaku | Sivukartta | Palaute | Intranet | In English
 

Mittaustoimisto


Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12 (kaupungintalon 3. krs) Safa-kuvia/08A_KAUPUNGINTALO.JPG

Postiosoite: PL 36, 38701 Kankaanpää

 

 

Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen.

Mittauksissa käytetään yleiseurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalaista reaalisaatiota, EUREF-FIN koordinaatistoa ja sen kanssa käytettävää tasokoordinaatistoa ETRS-GK22. Korkeusjärjestelmänä on N2000.

 

Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on

-kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen tuotanto
-kiinteistönmuodostus asemakaava-alueilla >>Kiinteistötoimitushakemuslomake
-kaavalaskenta
-tonttijaot
-maastomittaukset
-rakennus ja huoneistorekisterin ylläpito
-kauppahintarekisteriin ja kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät
-kunnan osoitejärjestelmästä huolehtiminen
-maanhankinta
-tonttien luovutus >>Kaupungin tonttitarjonta 
-kaupungin edustaminen kiinteistötoimituksissa
-etuosto-oikeusasiat
-asemakaavojen toteuttamiskorvaukset
-kunnan maaomaisuudesta huolehtiminen

 

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu  044 577 2730

-asiakaspalvelu

-rekisteriotteet
-karttaotteet
-tontit
-rakennuspaikan merkitsemisen tilaus

 

Kaupungingeodeetti Elisa Laine 044 577 2731

-maanhankinta ja luovutus
-etuostoasiat
-teollisuustontit Myllykaari

 

Mittausteknikko Päivi Holm 044 577 2739

-tonttijaot
-kiinteistötoimitukset
-maastomittaukset

 

Maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto 044 577 2732                         

-paikkatietoasiat

( osan ajasta kaavoituksen valmistelu- ja seurantatehtävät )

 

Kiinteistörekisterinhoitaja Riikka Utunen 044 577 2736 

-kiinteistörekisteri

-osoitteet

 

Paikkatietokäsittelijä Niko Mäkelä 044 577 2789

 

Mittausmies Reijo Peltomaa 044 577 2734

-maastomittaukset

 

Mittausmies Ari Mäenpää 044 577 2774

-maastomittaukset

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi (ilman ääkkösiä).

   

Kartat

> Kankaanpään karttapalveluohjelma

mittaustoimisto/OPASKARTTA4.jpg

 

>Tulostettava Kankaanpään opaskartta (pdf-tiedosto)

                                                                                                                                                                                                                                                               

   

Taksat

 

Mittaustoimiston palveluiden hintoja (pdf)