Eduskuntavaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestys

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019, ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 3.–9.4.2019.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. – 9.4.2019. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestyspaikat Kankaanpäässä ovat:

Paikka Osoite
S-Market Kankaanpää Asemakatu 1
K-Citymarket Kankaanpää Keskuskatu 39

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat:

3. – 5.4. klo 9.00 – 18.00 (keskiviikko – perjantai)
6.4. klo 9.00 – 18.00 (lauantai)
7.4. klo 12.00 – 18.00 (sunnuntai)
8. – 9.4 klo 9.00 – 20.00 (maanantai – tiistai)

Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla. Alempana lisätietoja kotiäänestysmahdollisuudesta.

Ennakkoäänestyksen laitosäänestys järjestetään Kankaanpään kaupungissa seuraavissa laitoksissa: Helinä-koti, Kanerva-koti, Kerttu-koti, Tapalankallion Hoiva-koti, Kankaanpään A-koti, Mäntykalliokoti, Palvelutalo Koivurinne, Kankaanpään pääterveyskeskuksen vuodeosastot 1 ja 2 ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Äänestystoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti jokaisessa äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy 51. päivänä ennen vaalipäivää silloisten asumistietojen perusteella. Äänioikeutetulle on postitettu ilmoitus äänioikeudesta -kortti, josta ilmenee muun muassa vaalipäivän äänestyspaikka sekä ennakkoäänestyspaikat ja -ajat. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan ilmoituskortissa nimetyssä äänestyspaikassa.

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Keskustan itäinen äänestysalue Kaupungintalo, Kuninkaanlähteenkatu 12
2. Keskustan läntinen äänestysalue Päiväkoti Impivaara, Joukasenkatu 37

Äänestyspaikalla toimiminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä esim. poliisin antamalla henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille ilmoituskortin, joka helpottaa äänestystoimitusta. Kortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 3. – 9.4. 2019 välisenä aikana kello 9.00 – 20.00.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kir-jallisesti tai puhelimitse Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kirjallinen ilmoittautuminen voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oi-keusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomak-ketta on saatavana Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnan toi-mistosta, internetistä, oikeusministeriön vaalisivujen osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä, äänestysalueista ja muista äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana kello 9.00 – 15.00 keskusvaalilautakunnan toimistosta puh. 044 577 2227, vaihde 57 700 tai keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 044 577 2213. Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginkanslia, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 KANKAANPÄÄ.