Haku varhaiskasvatuksen ja esiopetukseen kaudelle 2020-2021 käynnissä 15.3. saakka

Haku varhaiskasvatuksen ja esiopetukseen kaudelle 2020-2021 käynnissä 15.3. saakka

Varhaiskasvatukseen haku 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle ja esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä 15.3.2020 mennessä. Lue lisää hakemisesta: https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen/

Suora linkki varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin: Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuspalvelut toimintakaudella 2020 – 2021

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Päiväkodit Osoite
Päiväkoti Impivaara Joukasenkatu 37
Päiväkoti Jalava Toimenkatu 1
Luoman päiväkoti Paasikivenkatu 32
Luoman päiväkoti / Venesjärven ryhmä Venesjärventie 878
Päiväkoti Petäjäinen Kangasmoisionkatu 3
Torikadun päiväkoti Jämintie 2 rak. A
Torikadun päiväkoti / Lyseon ryhmä Keskuskatu 28
Perhepäivähoitokodit perhepäivähoitokodit eri puolilla Kankaanpäätä

Päiväkotien ja perhepäivähoidon aukioloaika on klo 6.30 – 17.00.

Ennen klo 6.30 / klo 17.00 jälkeen / viikonloppuisin hoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat Päiväkoti Petäjäiseen.

Lisätietoja: Päiväkodit

Esiopetus

Esiopetukseen ovat oikeutettuja vuonna 2014 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja 5-vuotiailla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Esiopetuksen lukukausi alkaa 13.8.2020.

Esiopetus on maksutonta ja sitä toteutetaan em. päiväkodeissa.

Esiopetukseen tulevat lapset, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat ensisijaisesti Päiväkoti Jalavan esiopetusryhmään.

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen tarve, tulee täyttää myös sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Esiopetusryhmien käynnistäminen kaikissa em. kohteissa voidaan varmistaa vasta, kun tiedetään ryhmiin ilmoitettujen lasten määrä.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelun tuottajat

Kankaanpään kaupungissa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli. Palveluseteli rinnastetaan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea eikä kunnallista varhaiskasvatusta.

Yksityiset palvelutuottajat Osoite
Luontopäiväkoti Havu Alpinkatu 10, p. 010 4114520, http://havu.norlandiapaivakodit.fi/
Päiväkoti Taimitarha Kivenkatu 2, p. 044 2368192, http://kristillinenkasvatus.fi/taimitarha/

Palveluseteliä tulee hakea samojen määräaikojen mukaisesti (4 kk / 2 vk) kuin kunnallista varhaiskasvatusta.

Ennen palvelusetelin hakemista huoltajien tulee olla yhteydessä palveluntuottajaan ja neuvotella varhaiskasvatuksen / esiopetuksen aloittamisesta. Palvelusetelin haku tapahtuu sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Lue lisää: https://www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskasvatus-ja-palveluseteli/

Huoltajat maksavat asiakasmaksun yksityiselle palvelutuottajalle. Maksu on samansuuruinen kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja:

Sivistyskeskus/varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite: Kangasmoisionkatu 1
Postiosoite: PL 36, 38701 Kankaanpää
paivahoito.toimisto@kankaanpaa.fi

Toimisto avoinna klo 9–15

Päivi Manninen
vs. varhaiskasvatuspäällikkö
044 577 2526
paivi.manninen@kankaanpaa.fi

Sanna Eronen
vs. varhaiskasvatusohjaaja
044 577 2570
sanna.eronen@kankaanpaa.fi