Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamisohjelma

Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamisohjelma

Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamisohjelma on etenemässä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Ohjelmaa yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa valmistellut kaupungin ohjausryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja esittää kaupungin talouden tasapainottamiseksi sekä säästö- että tulojen lisäystoimenpiteitä.

Ohjausryhmän esittämät toimet sisältyvät kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvio- ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaesitykseen, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä 2.-3.12. Lopullisesti ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto 16.12. olevassa kokouksessaan, jonka päätöksen jälkeen ne tulevat sitoviksi tavoitteiksi.

Tiivistetysti tasapainottamisohjelma sisältää seuraavaa:

  • Ohjelman tavoitteena on ensi sijassa nostaa Kankaanpään talous pois kriisikuntauhan alta. Mikäli toimenpiteitä ei tehtäisi, olisi Kankaanpää kriisikuntamenettelyssä vuonna 2022, kun alijäämää olisi tehty neljä perättäistä vuotta. Euromääräisesti tasapainottamisohjelman tavoitteena oli löytää noin viiden miljoonan euron säästöt.
  • Ohjelma koostuu erilaista säästö- ja toiminnan tehostamistoimenpiteistä läpi koko kaupunkiorganisaation. Kaupungin toimintoja järjestetään sisäisesti tehokkaammalla tavalla ja kaupungin hintoja ja taksoja tarkastetaan kautta linjan.
  • Tasapainottamisohjelmassa on toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vähentää henkilötyövuosia. Vähennykset on tarkoitus toteuttaa eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen eikä kaupunki tässä vaiheessa harkitse irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet saattavat kuitenkin aiheuttaa muutoksia työn organisointiin, tehtävänkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin.
  • Kaupungin sivistyspuolelta säästöjä haetaan esimerkiksi koulujen alkamisaikojen vakioinnilla sekä päiväkotiverkon tiivistämisellä suhteessa lapsimäärän laskuun. Konsulttien esityksessä ollutta kouluverkkouudistusta ohjausryhmä ei päättänyt sisällyttää ohjelmaan.
  • Isoimpana yksittäisenä tulonlisäyksenä on katuvalaistusverkon myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle. Kaupunki tekee Vatajankosken kanssa palvelusopimuksen.
  • Tasapainottamisohjelmaan kuuluu myös 0,25 prosenttiyksikön veronkorotus, josta kaupunginvaltuusto päätti 18.11. kokouksessaan.
  • Kaupungin selvitystyön ohella tehtiin selvitystyötä myös peruspalvelukuntayhtymä PoSassa. Sen osalta säästöjä on löydettävissä noin 3,2 miljoonan euron verran. Tästä Kankaanpään osuus on noin 70 %.

Aiheeseen liittyviä materiaaleja:

Tasapainottamisohjelman / kestävän talousohjelman valmisteluprosessista

Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 kokouksessaan kaupungin vuoden 2019 talousarvion, jonka yhteyteen määritettiin tehtäväksi kestävä talousohjelma. Kestävän talousohjelman laadintaprosessi suunniteltiin kaupungin johtoryhmän toimesta ja sitä esiteltiin kaikille kaupungin esimiehille tammikuussa pidetyssä esimiesinfossa. Tämän jälkeen työ jatkui esimiesten johdolla kaupungin eri yksiköissä. Kestävän talousohjelman tekoon osallistettiin kaikki kaupungin työntekijät ja ideoita kannustetaan esittämään avoimesti. Organisaation sisältä saatuja toimenpide-ehdotuksia täydennettiin vielä kuntalaisilta kerätyltä palautteella.

Kestävä talousohjelma oli määrätyn mukaisesti Kankaanpään kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuun kokouksessa. Valtuusto päätti tällöin palauttaa talousohjelman uudelleenvalmisteluun ja ottaa työhön mukaan ulkopuolisen konsultin. Työ päätettiin myös ulottaa koko kaupunkikonserniin eli tarkastuksen kohteeksi tuli myös Peruspalvelukuntayhtymä PoSa.

Laaja-alainen valmistelu useissa eri foorumeissa

Kaupunginhallitus valitsi Perlacon Oy:n laatimaan tasapainottamisohjelmaa ja selvitysprosessiin ohjausryhmän, jossa jäsenenä olivat kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja Vihreiden ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien nimeämät edustajat, Kankaanpään eduksi -ryhmän edustaja sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja. Yhteensä ohjausryhmässä oli 19 henkilöä.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu eteni siten, että konsultille toimitettiin yksityiskohtaisia lähtötietoja kaikkien eri sektoreiden toiminnoista, palveluista, kustannuksista, asiakasmääristä ja volyymeistä. Työn tukena oli myös keväällä valmistelu aiempi toimenpideohjelma. Kaupungin tasapainotustyön rinnalla tehtiin PoSassa valmistelutyötä saman konsultin vetämänä.

Talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmä kokoontui työn edetessä useita kertoja. Kaupunginvaltuusto piti myös 30.10. valtuustoseminaarin, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamistarvetta. Lisäksi asiaa on käsitelty laaja-alaisesti eri puolueryhmien omissa tilaisuuksissa. Myös henkilöstön edustajat ovat käsitelleet asiaa yhteistyötoimikunnan kokouksissa.

Perlacon Oy sai esityksen mahdollisista talouden tasapainottamistoimista valmiiksi 15.11., jonka jälkeen henkilöstön edustajat antoivat esityksestä oman lausuntonsa. Tämän jälkeen kaupungin ohjausryhmä esitti lopullisen ohjelmansa. Myös kaupungin ja PoSan ohjausryhmät ovat käsitelleet ohjelmiaan yhdessä. Tämän jälkeen toimet on sisällytetty kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvio- ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaesitykseen, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä 2.-3.12. Lopullisesti ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto 16.12. olevassa kokouksessaan.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Pekka Laiho, talousjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2241, pekka.laiho@kankaanpaa.fi