Kouluun ilmoittautuminen ke 12.2. mennessä

Kouluun ilmoittautuminen ke 12.2. mennessä

Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2020–2021 alussa. Huoltajien tulee täyttää Wilma-nimisen nettikäyttöliittymän avulla ilmoittautumislomake keskiviikkoon 12.2.2020 mennessä. Huom! Huoltaja, jolla on jo Wilma-tunnus, ei tee uutta tunnusta, vaan toimii Wilman tiedotteista löytyvän ohjeen mukaan (Tiedote koulutulokkaiden vanhemmille). Paperisia hakulomakkeita on saatavilla Kangasmetsän koulun kanslisti Merja Laurilalta, 044 577 2361.

Päätökset kouluun ottamisesta tehdään 12.2.2020 ilmoittautumisten perusteella. (Vuonna 2013 syntyneiden kankaanpääläisten lasten huoltajille on lähetetty kirje ja ohjeistus kouluun ilmoittautumisesta helmikuussa 2020.)

Koulutulokkaiden vanhemmille pidetään keväällä (tai alkusyksystä) erikseen ilmoitettavana aikana vanhempainillat päiväkodeissa tai koulussa. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille vanhemmille, joiden lapset aloittavat 1. luokan Kankaanpään eri kouluissa. Vanhempainilloissa käydään läpi esi-ja alkuopetukseen liittyviä asioita.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sivistysjohtaja Heikki Kiviniemelle, osoite Kankaanpään sivistystoimisto PL 47, 38701 Kankaanpää. Mukaan tulee liittää lääkärin, psykologin tai perheneuvolan antama lausunto. Kyseinen anomus toivotaan lähetettävän 15.5.2020 mennessä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta lisätietoja sivulla: aamu- ja iltapäivätoiminta

Kankaanpään musiikkiopiston ja Keskustan koulun yhteistyönä toimivasta musiikkipainotteisesta luokasta lisätietoja Musiikkiopiston sivulla: Kankaanpään musiikkiopisto

Lisätietoja koulun aloittamiseen ja kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa antaa Keskustan koulun rehtori Pekka Hynninen (044 5772 351) ja sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi (0445772 441) sekä koulujen rehtorit, kts. yhteystiedot sivulta: koulut

Koulutulokkaiden tutustuminen kouluun järjestetään tiistaina 5.5.2020. Lisätiedot tutustumispäivästä saa lähikoulusta ja päiväkodeista myöhemmin kevään aikana.

Koulu alkaa 13.8.2020 klo 9, syysloma on viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 22.12.2020. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021, talviloma on viikolla 8 ja koulu päättyy 5.6.2021.

Katso myös lisätietoa Tervetuloa kouluun -oppaasta:  Tervetuloa kouluun 2020 -opas (PDF)