Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2016
Hemminki Olavinpoika Öyän perintö 1489

Vapaa suomennos lähteestä Mustakirja № 4272, Tukholmassa 4. joulukuuta 1489:

Herran vuonna 1489 tuli vaimo Margareta raastupaan yhdessä jalosyntyisen miehen Erik Ragvaldssonin kanssa. Tämä oli meidän herramme ja päällikkömme herra Sten Sturen valtuutettu ja varustettu hänen kirjeellään. Erik Ragvaldssonin tehtävänä oli vaatia vaimo Margitilta perintöä tämän miehen Hemming Olofssonin, Jumala hänen sieluaan armahtakoon, jälkeen. Sanotun perinnön on meidän mainittu päällikkömme ostanut hänen jälkeensä jääneiltä veljiltään Olof Öyaniltä ja Henrik Öyaniltä. Nämä ovat maata omistavia miehiä Kyrön pitäjässä. Tämän perintökaupan on Erik Ragvaldsson maksanut meidän päällikkömme puolesta. Sen osoittaa seuraava sanasta sanaan kirjoitettu kuittaus:

Minä Sten Sture Gripsholmin herra, ritari, Ruotsin valtakunnanhoitaja, teen kaikille tiettäväksi tällä avoimella kirjeelläni, että olen saanut Tukholman porvarin Hemming Olofssonin, Jumala hänen sieluaan armahtakoon, leskeltä kunnialliselta vaimolta Margaretalta 700 Tukholman markkaa. Se on maksuna siitä perinnöstä, joka lankesi mainitun Hemming Olofssonin jälkeen hänen Suomessa Kyrön pitäjästä oleville veljilleen Olof Öyänille ja Henrik Öyänille. Nämä olivat tulleet Tukholman raatihuoneelle ja luopuivat siellä kaikkien sukulaistensa kanssa oikeudestaan perintöön, olipa se kiinteää tai irtainta omaisuutta missä päin valtakuntaa tahansa. He saivat minulta Erik Ragvaldssonilta 600 (700?) markkaa ruotsalaista maksuksi ja esittivät siihen täyden tyytyväisyytensä. Nyt minä olen kuitannut Hemming Olofssonin vaimolle Margaretalle sen 700 markkaa, joka tuli heidän osakseen perinnöstä, kuten sopimuksemme oli jne. Siksi annan minä tällä avoimella kirjeelläni hänelle (henne = Margetalle) vapautuksen kaikista tulevista suorituksista tämän suhteen minun ja perillisteni taholta. Pyydän Tukholman pormestaria ja raatia ottamaan tämän kaupan kaupunginkirjaansa varmemmaksi vakuudeksi ja kiinnitän sinettini sen alle. Tukholmassa Pyhän Barbaran päivänä vuonna 1489. (4.12.1489.)

 (Jne. Loppuosa on alkuperäisessä kerrattu ja tässä vain kertaalleen. AP.)
___

 

KILVAKKALA
 
I + II HEIKKILÄ

Olaff Olsson i Köro af Taweste land ja hänen sisarensa Birgitan mies Jenis Henriksson af Barkala (p.o. Birkala ?) valtuuttivat Tukholman raastuvassa 14.10.1482 Hemming Olavinpojan nostamaan heidän perintöosuutensa Garppabergetissä asuneen (Ruotsin Taalainmaalla) ja Enköpingissä kuolleen Niilo Olavinpojan jälkeen. FMU V 3936. Tukholman raastuvassa 4.12.1489 Hemming Olavinpojan leski Margareta ja valtionhoitaja Sten Sturen valtuuttamana Eerik Ragvaldinpoika (valtaneuvos, Satakunnan päämies ja Pohjois-Suomen laamanni) esittivät valtionhoitajan avoimen kirjeen, jossa tämä ilmoittaa saaneensa Margareetalta, Tukholman porvarin Hemming Olavinpojan leskeltä, ne 700 markkaa, jotka kuuluivat Hemming-vainajan jälkeen tulleena perintönä tämän veljille Oleff Øyän och Hinrik Øyän, bolfaste män i Kyre sochn i Finlandh. Tämän perintöosuuden Sten Sture oli ostanut mainituilta miehiltä ja muilta Hemmingin perillisiltä. Sturen kirje jäljennettiin sellaisenaan raadin pöytäkirjaan. FMU V 4272. Oleff Øyän on selvästi sama mies kuin raadissa 1482 esiintynyt hämeenkyröläinen Olavi Olavinpoika. Hänen lisänimensä sijoittaa hänet Kilvakkalan Heikkilään eli Yijien kantatilaan. Hemming Olavinpoika mainitaan 1480-luvulla usein Tukholman raadin pöytäkirjoissa. Hänellä oli usein luottamustoimia, esim. hän oli Pyhän Gertrudin killan oltermanni. Seppo Suvanto.

http://www.narc.fi/suvanto/sivut_0363-0505_KYRO.pdf