Tukea nuorten kesätyöllistämiseen

Tukea nuorten kesätyöllistämiseen

Kesätyöllistämistukea maksetaan kankaanpääläisille yrityksille, järjestöille, yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka palkkaavat enintään 25-vuotiaan kankaanpääläisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2019.

Kesätyöllistämistuen määrä on 250 €/työntekijä. Tukea maksetaan enintään kahden nuoren työllistämiseen työnantajaa kohti. Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos työnantaja saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön.

Työsuhteen tulee kestää vähintään neljä viikkoa ja työajan olla vähintään 50 % ko. alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työsuhteen ehtojen tulee olla soveltuvan työehtosopimuksen sekä työsopimuslain mukaiset. Työnantajan tulee liittää maksatushakemukseen palkkatodistus sekä tarvittaessa työvuoroluettelo, josta on todennettavissa vaadittujen ehtojen täyttyminen. Tukea on varattu 60 nuoren kesätyöllistämiseen.

Kesätyöllistämistuella on tarkoitus helpottaa kankaanpääläisten nuorten kesätyöpaikkatilannetta. Kaupunki ohjaa vuosittain osan työllistämismäärärahoista nuorten kesätyöllistämistukeen. Vuonna 2019 määrärahaa on varattu 15 000 euroa.

Tuen hakeminen

Tuen saamiseksi on täytettävä kesätyöllistämistukihakemus, jonka voi ladata tästä:

Kesätyöllistämistukihakemus

Hakemus tulee toimittaa 26.4. mennessä Satakunnan TE-toimiston Kankaanpään toimipisteeseen. Osoite: Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää. Toimipaikka on avoinna ti – to klo 9 – 12 ja 13 – 16. Työnhakuun liittyviä asiakirjoja voi jättää alaoven viereiseen lukittuun postilaatikkoon.

Yhteyshenkilö TE-toimistossa:

Eino Mäkinen
0295 045 114
eino.makinen@te-toimisto.fi

Kaupungilla lisätietoja antaa:

Anna Vanhahonko
hallinto- ja henkilöstöjohtaja
044 577 2213
anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi

Kaupungin työllistämistoiminta