Hevosten pitopaikat oltava rekisterissä vuoden loppuun mennessä

hevonen laitumella

Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on päättymässä. Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tulee tiedot ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikaisesti suljettuna ja avautuu uudelleen vasta vuonna 2021. Toistaiseksi eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Pitopaikka- ja eläintenpitäjälomakkeet löydät Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Lisätietoja voit kysyä oman kunnan maaseutusihteeriltä, katso yhteystiedot:
https://www.kankaanpaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/maaseutupalvelut/