Kotitalouden elintarvikkeita kompostoivalla on velvollisuus ilmoittaa kompostorinsa viralliseen rekisteriin 1.1.2023 alkaen.

Kankaanpäässä rekisterin kerää Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy ja velvollisuus koskee valtakunnallisesti kaikkia omakotitalo- ja vapaa-ajan asuntoja, sekä taloyhtiöitä, joissa kompostoidaan elintarvikejätettä. Ilmoituksesta ilmoitetaan Kankaanpään Seudussa, tällä verkkosivulla ja facebook-sivuilla mahdollisesti joulukuussa.

Ilmoitus on todennäköisesti sähköinen ja tulostettava/paperinen lomake, sekä jokin muu vaihtoehto. Ilmoitettavat tiedot kompostoinnista ovat omistajan osoitetiedot, sisältääkö komposti elintarvike- tai käymäläjätettä, kompostorimalli, tilavuus, haittaeläinsuojaus, lämpöeristys, käyttö (ympäri vuoden vai osan vuotta) ja koska aloitettu (tai jos ollaan lopettamassa) kk/vuosi.

 

Miksi kompostointirekisteröinti aloitetaan?

Tarkoitus on saada tarkempaa tietoa jätteen synty- ja lajittelumääristä, sekä EU:n kierrätystavoitteen seuranta. Suomella on tavoitteena kierrättää yhteiskuntajätteestä 55% vuoteen 2025 mennessä ja 65% vuodeen 2035 mennessä.

 

Miksi kompostointi tai biojätteen erilliskeräys kannattaa?

Kompostointi on vaihtoehto kotitalouksien biojätteen erilliskeräykselle ja hyödyllistä erityisesti puutarhanhoitoa harrastaville. Kotitalouksien yhdyskuntajätteestä suurin osa on muovi- ja biojätettä, joiden erikseen lajittelun jälkeen sekajäteastiaa ei tarvitse tyhjentää läheskään yhtä usein.

 

Luotu 11.11.2022

Tulossa

linkki verkkolomakkeeseen

tulostettava pdf-lomake ja miten toimitetaan