1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue.

Asukkaiden palvelunumero on 0100 2244. Palvelunumero palvelee kaikkia satakunnassa asuvia arkisin klo 8-16 välillä. Numeroon voi soittaa, kun ei tiedä mihin olisi tilanteessa tai ongelmansa kanssa yhteydessä. Palvelunumerosta ei voi varata tai perua hoitoaikoja hyvinvointialueen palveluihin.

Terveyteen liittyvissä hätätilanteissa tulee ottaa yhteys hätänumeroon. Arkisin virka-aikaan kiireettömissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, jota ei voi siirtää seuraavaan päivään, soita päivystysapuun 116 117. Päivystysapu palvelee koko Satakunnan hyvinvointialuetta.

Vireyttä seniorivuosiin -ravitsemusportaali

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta on luotu Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuuteen ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen.

Perheiden kohtaamispaikka

Perheiden kohtaamispaikka on kaikille avoin tila, jossa lapset, nuoret ja vanhemmat voivat tavata toisiaan. Perheiden kohtaamispaikan toimintaa organisoivat yhteistyössä MLL Kankaanpää, Satakunnan hyvinvointialue ja Kankaanpään kaupunki, sekä alueen yhdistykset, järjestöt ja oppilaitokset.

Terveyskyla.fi -palvelu

Terveyskylä.fi on erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa tuottama terveydenhuollon digitaalinen palvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän kansalaisille tarkoitetut avoimet palvelut ovat kaikkien kuntien käyttöönotettavissa potilasohjauksen työkaluiksi.

terveyskylä-palvelu