Alkaen vuoden 2024 alusta Kankaanpään taajamissa sijaitsevien vähintään 5 asunnon kiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kaupungin järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Vanhat tyhjennyssopimukset säilyvät kunnes kunnan kilpailuttama keräys alkaa.

Astioiden ylläpito, merkinnät sekä kiinteistön jätepisteen siisteys sekä pääsy pisteelle ovat jatkossakin kiinteistön vastuulla. Yhteydenotot kuljetuksista, esimerkiksi lisätyhjennyksien tilaus, suoritetaan kiinteistön ja jätteenkuljetusyrityksen välillä.

Vähintään 5 asunnon kiinteistöissä tulee sekajätteen lisäksi lajitella erikseen bio- ja pakkausjätteet, eli pahvi-, muovi-, lasipakkaukset,  sekä pienmetallit, jotka tullaan kuljettamaan kaupungin järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Paperinkeräys jatkuu kuten jätelain 49 2.mom.  ja 50 § määräävät.

Taajamien vähintään viiden asunnon jätteidenkuljetukset. Jätehuolto Härmälä Oy vastaa Honkajoen taajaman pakkausjätteiden kuljetuksista, Jätehuolto Jussila Oy vastaa kaikkien taajamien biojätteiden kuljetuksista sekä keskustaajaman ja hyötyjätepisteiden pakkausjätteiden kuljetuksista. Sekajätteiden ja paperinkeräyksen kuljetukset säilyvät ennallaan.
Taajamien vähintään viiden asunnon jätteidenkuljetus

 

Erilliskerätyt biojätteet toimitetaan Gasum Oy Honkajoelle käsiteltäväksi.

Pakkausjätteet toimitetaan pakkaustuottajayhteisön vastaanottoterminaaliin, josta tuottajayhteisö toimittaa ne käsiteltäväksi uusiomateriaaleiksi omiin käsittelylaitoksiinsa, esimerkiksi lasipakkaukset käsitellään Forssassa Uusioaines Oy:llä ja kuitupakkaukset (paperi ja pahvi) Porissa uusien pahvien ja paperien valmistukseen.

 

Julkaistu: 25.3.2024, Päivitetty: 11.4.2024