Honkajoki-toimikunta tukee yhteiskoulu-lukion kiertokasvatuslaitteiston hankintaa

Honkajoki-toimikunta tukee yhteiskoulu-lukion kiertokasvatuslaitteiston hankintaa

Honkajoki-toimikunta on kokouksessaan 31.8. tehnyt ensimmäiset päätökset saamansa 30 000 euron määrärahan käytöstä. Määräraha on tarkoitettu alueen kehittämiseen.  Toimikunta päätti tukea Honkajoen yhteiskoulu-lukion kiertokasvatuslaitteiston hankintaa 3000 eurolla. Ympäristökasvatus on merkittävässä asemassa lukion uudessa opetussuunnitelmassa ja tuleva laitteisto tukee tätä tavoitetta.

Lisäksi toimikunta alkaa julkaista tiedotuslehteä, joka on entisen Honkajoen kunnan kuntatiedotteen tyyppinen ja ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen julkaisu tehdään lokakuussa. Tiedotteeseen tulee kaupungin ajankohtaisia asioita ja yhdistyksillä sekä muilla ei-kaupallisilla toimijoilla on mahdollisuus tiedottaa Honkajoen suunnalla tapahtuvasta toiminnastaan.

Toimikunta aikoo myös järjestää joulunavauksen ja myyjäiset Honkalassa, mikäli koronarajoitukset sallivat. Tapahtuma järjestetään marraskuun lopulla yhdessä Honkajoen Yrittäjät ry:n kanssa.

Kuva: Martti Tikka, Kuvaseura Pikseli