Honkajoki yhdistyy Kankaanpäähän vuoden vaihteessa

Honkajoki Kirkkokallion teollisuusalue

Kirkkokallion teollisuusalue tuo kuntaliitoksen myötä merkittävän lisän Kankaanpään elinvoimaisuuteen. Kuva: Martti Tikka / Kuvatoimisto Westphoto

Vuoden vaihtuessa saadaan historian kirjoihin uusi luku, kun Honkajoen kunta liittyy virallisesti Kankaanpään kaupunkiin. Pohjois-Satakunnan keskuskaupungissa on kuntaliitoksen jälkeen 12 855 asukasta (Lähde: Tilastokeskus väestöennuste 2020).

Tiivistahtinen valmisteluprosessi

Kuntaliitoksen valmistelu lähti liikkeelle syksyllä 2019, kun Honkajoki kutsui kaikki Pohjois-Satakunnan kunnat koolle neuvottelemaan yhdistymisaikeista. Kankaanpää vastasi kutsuun myönteisesti ja neuvottelut etenivät ripeästi, kun vuoden 2020 alussa valtiovarainministeriö siirtyi ohjaamaan prosessia.

Kuntien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen 15.5.2020. Valtioneuvosto vahvisti päätöksen 11.6.2020 ja myönsi harkinnanvaraista yhdistymisavustusta 3,5 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu tulevalle kolmelle vuodelle vahvistamaan kaupungin taloutta.

Viimeisen puolen vuoden aikana sekä kuntien luottamushenkilöt, että viranhaltijat ovat tehneet valtavan työn kuntaliitoksen valmistelussa. Erilaisia kokouksia on pidetty kymmeniä ja niihin on liittynyt mittava määrä valmistelutyötä.

– Yhteistyö on aloitettu organisaatioiden välillä ja on tutustuttu toisiimme, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. – Toimintojen ja työskentelykulttuurien yhteensovittaminen vaatii aina työtä, mutta voin ilokseni sanoa, että henki on ollut varsin positiivinen ja eteenpäin katsova.

Palveluverkko jatkaa nykyisenä – Honkajoki-toimikunta edistää alueen erityistarpeita

Yhdistyminen toteutuu siten, että Honkajoen kunta lakkaa ja yhdistyy Kankaanpään kaupunkiin. Yhdistyneen kunnan nimi on Kankaanpään kaupunki ja vaakuna Kankaanpään kaupungin vaakuna.

Kuntaliitoksella ei tule olemaan merkittäviä käytännön vaikutuksia yksittäisen kuntalaisen kannalta. Kolme vuotta voimassaolevan yhdistymissopimuksen mukaan Honkajoen palveluverkko jatkaa nykyisenä. Sopimuksessa määritellään myös erillisen Honkajoen kaupunginosatoimikunnan perustaminen.

Toimikunnan asioita valmistelee aiemmin Honkajoen kunnanjohtajana tunnettu Ulla Norrbo, joka toimii vuoden alusta alkaen Kankaanpään kaupungin kehittämisjohtajana. – Kaupunginosatoimikunnan tehtävänä on tuoda esiin alueen erityistarpeita mm. tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja sekä vaikuttamalla omalta osaltaan alueen toiminnan suunnitteluun ja talousarvion laatimiseen, sanoo Norrbo.

– Honkajoki-toimikunnalle osoitetaan vuosittain määräraha, jota voidaan käyttää esimerkiksi kehittämishankkeisiin. Vuoden 2021 talousarvioon varattiin 30 000 euroa.

Hallintosääntö ohjaa kaupungin toimintaa

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, joka sisältää kuntalaissa vaaditut määräykset kunnan hallinnosta. Kuntaliitoksen valmistelussa on todettu, että hallinnon lähtökohtana on Kankaanpään kaupungin hallintosääntö, johon tehdään tarvittavat täydennykset ja muutokset.

Vuoden vaihteessa voimaan tulevassa hallintosäännössä on määritelty mm. tulevan Honkajoen kaupunginosatoimikunnan tehtävät. Uudessa hallintosäännössä on myös laitettu kaupungin henkilöstöorganisaatio uuteen uskoon.

– Palvelukeskuksia ei enää ole vaan erillisille tulosaluejohtajille on määritelty tehtävät ja vastuualueet. Näin valtuuston hyväksymien tulosalueiden määrää on vähennetty ja organisaatiorakennetta näiltä osin selkeytetty, kertoo kaupunginjohtaja.

Tulosalueita ovat kehitys, elinkeinot, hallinto- ja henkilöstö, talous, kaupunkisuunnittelu, rakennettu ympäristö, kasvatus- ja opetus, kulttuuri ja vapaa-aika, perusturva ja erikoissairaanhoito. Näiden alle on jaoteltu kaupungin kaikki palvelukokonaisuudet.

Asukaslehti jokaiseen talouteen

Kankaanpään kaupunki julkaisee kuntaliitokseen liittyen asukaslehden, joka jaetaan torstaina 7.1. jokaiseen talouteen Kankaanpään ja Honkajoen alueella.

– Lehden tarkoitus on tehdä Kankaanpäätä ja Honkajokea toisillemme tutuksi esitellen molempien vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Luvassa on monipuolinen ja mielenkiintoinen tietopaketti, sanoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna. – Kankaanpään kaupunki pyrkii jatkossakin kertomaan toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi eri viestintäkanavissa. Vuoden vaihteen mukanaan tuomat muutokset päivitetään kaupungin verkkosivuille alkuvuoden aikana.

Lisätiedot

Kuntaliitoksen infosivu: www.kankaanpaa.fi/kuntaliitos

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki
044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Ulla Norrbo, kehittämisjohtaja, Kankaanpään kaupunki
044 577 5202, ulla.norrbo@kankaanpaa.fi

Johanna Luotolinna, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kankaanpään kaupunki
044 577 2212, johanna.luotolinna@kankaanpaa.fi