Kankaanpää hyödyntää älyteknologiaa energiatehokkuuden parantamiseksi

katumaisema

Kankaanpää on sitoutunut vahvasti kansallisiin energiatehokkuustavoitteisiin. Kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jossa tavoitteena on vähintään 7,5 prosentin ohjeellinen energiansäästö sopimuskaudella vuosina 2017–2025 ja energiansäästön kokonaissäästötavoite vuoteen 2025 mennessä on 3000 MWh.

Energiatehokkuussopimus on osa kaupungille laadittua ilmasto-ohjelmaa.

– Ilmasto-ohjelman päätavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta, kertoo tekninen johtaja Marja Vaajasaari.

Ohjelma jakautuu useaan osatavoitteeseen, kuten esimerkiksi katuvalaistuksen energiankulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöosuuden lisäämiseen.

– Ilmasto-ohjelmaan ovat sitoutuneet kaikki kaupungin palvelukeskukset sekä muut kaupunkikonserniin kuuluvat yksiköt, painottaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. 

Älykkäällä valojen ohjauksella sähkönsäästöä

Strategiansa mukaisesti Kankaanpään kaupungilla on tavoitteena valjastaa käyttöön älykkäitä teknologioita kaupunkilaisten asumisviihtyvyyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Älykästä valaistusta pilotoitiin viime talvena älylatu-hankkeessa, jossa suositulle kuntoiluradalle asennettiin käytön mukaan säätyvät valot.

Nyt älykästä valaistuksen ohjausta aletaan laajentaa koko kaupungin katuvalaistukseen. Yhdellä asuinalueella toteutettavassa hankkeessa katuvalaisimet uusitaan vähän energiaa kuluttaviin led-valaisimiin ja samalla testataan älykkäitä valaistuksen ohjaustekniikoita. Hankkeessa seurataan muutosten vaikutusta energiankulutukseen ja kerätään asukaspalautetta eri valaistusratkaisuista. Hankkeen toteuttaa paikallinen energiayhtiö Vatajankosken Sähkö Oy yhteistyössä kaupungin teknisen keskuksen kanssa.

Saatujen kokemusten perusteella tavoitteena on uusia kaupungin katuvalaistus energiatehokkaammaksi ja kehittää älykästä valojen ohjausta. Uusimista tehdään tulevina vuosina alueittain joko uusimalla vain valaisimet tai uusimalla samalla myös pylväät ja kaapelit.

Kaupungin täysin uudet katu- ja puistovalaistuskohteet on valaistu led-valaisimilla jo useiden vuosien ajan.

– Led-valaistuksen tuomat säästöt ovat kiistattomat. Vanhojen valaistusten uusimisen suhteen täytyisi toimia nopeasti, jotta energiakulutuksen säästöt konkretisoituvat ja viihtysyys lisääntyy, toteaa Marja Vaajasaari.   

Älykkyyttä myös lämmönohjaukseen

Älyvalaistus on yksi esimerkki kaupunkikonsernissa tehtävästä yhteistyöstä Kankaanpään kaupungin ja Vatajankosken Sähkön välillä. Toinen ajankohtainen kehittämiskohde on älykäs lämmönohjaus.

Vatajankosken Sähkön toimesta asennetaan 25 kankaanpääläiseen kerros- ja rivitaloyhtiöön älykästä lämmönohjausta. Teknologia mahdollistaa energiansäästön ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa. Näissä taloyhtiöissä älykäs teknologia osaa ennustaa tulevia ulkolämpötiloja sekä lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kulutusta. Teknologian hyödyntäminen tulee näkymään selvinä säästöinä taloyhtiöille jo alkaneella lämmityskaudella.

– Hienoa olla kaupungin kanssa yhteistyössä toteuttamassa näitä yhteisiä hankkeita. Energiataloudelliset älykkäät ratkaisut ovat meillä toiminnan ytimessä. Älyteknologiat mahdollistavat paljon ja olemme mielellämme mukana asiakkaidemme kanssa kehittämässä uusia toimintamalleja, kertoo Vatajankosken Sähkön toimitusjohtaja Petri Paajanen.

– Älykkäiden teknologioiden hyötynä on konkreettisesti se, että esimerkiksi näissä tapauksissa valaistukseen kuluvan sähkön sekä lämmitykseen käytettävän öljyn käyttö vähenevät merkittävästi. Nämä ovat isoja asioita kaupungin talouden kannalta. Pitkällä tähtäimellä haluamme energiatehokkuuteen satsaamalla kantaa vastuumme myös ilmastoasioista yleisesti, toteaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

 

Lisätiedot:

Marja Vaajasaari, tekninen johtaja, Kankaanpään kaupunki, puh. 044 577 2619, marja.vaajasaari@kankaanpaa.fi

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki, puh. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Petri Paajanen, toimitusjohtaja, Vatajankosken Sähkö Oy, puh. 044 578 2275, petri.paajanen@vatajankoski.fi