Kankaanpää kävelee ja pyöräilee –kysely asukkaille 17.4. asti

Kankaanpää kävelee ja pyöräilee –kysely asukkaille 17.4. asti

Kankaanpään kaupungilla on käynnistynyt kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 alussa. Edistämisohjelma rahoitetaan Traficomin kävelyn ja pyöräilyn hankerahoituksella.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa kartoitetaan nykytilanne Kankaanpäässä, laaditaan tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Kankaanpään nykytilaa liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen osalta, sekä saada niihin liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä kaupunkilaisilta. Tärkeää on saada myös tietoa Kankaanpään ja Honkajoen taajamien ulkopuolisten alueiden pyöräilymahdollisuuksista ja niiden kehittämisestä. Tämä kysely on yksi vuorovaikutusväline kestävän liikkumisen edistämisessä kaupunkilaisille.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 7 minuuttia ja koostuu monivalintakysymyksistä sekä kartalle merkittävistä tarvittavista parannuskohteista. Kysely on auki 17.4. asti.

Linkki kyselyyn