Kankaanpään kaupungin työhyvinvointi edelleen hyvällä tasolla

Kankaanpään kaupungin työhyvinvointi edelleen hyvällä tasolla

Kuva: Kankaanpään kaupunki tarjoaa henkilöstölleen mm. mahdollisuuden osallistua Työstä voimaa -ryhmään, jossa tavoitellaan pysyvää elämäntapojen muutosta. Työterveyshuolto on vahvasti mukana ryhmän toiminnassa.

 

Kankaanpään kaupunki toteutti viime vuoden marras-joulukuun aikana organisaatiossaan työhyvinvointikyselyn. Kyselyllä mitattiin työntekijän, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia. Kyselyyn vastasi yhteensä 409 työntekijää ja vastausprosentti oli noin 74,5 %.

– Pääsääntöisesti tulokset ovat kautta linjan myönteisiä. Koko kaupungin tulokset ovat säilyneet lähestulkoon samalla tasolla, mutta pientä, noin kymmenyksen laskua on kuitenkin havaittavissa joidenkin vastausten keskiarvoissa, kertoo kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Kysely toteutettiin yhteistyössä kuntien eläkevakuuttaja Kevan kanssa. Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2019 myös Kevan verkkotyökalua käyttäen, joten tulokset ovat pääosin vertailukelpoisia aiemman kyselyn kanssa. Tuloksissa on nähtävillä myös 43 muun keskisuuren kunnan vastaavat verrokkitiedot. 

Työhyvinvoinnin eri osa-alueet tarkastelussa

Työhyvinvointikysely jakautui eri osa-alueisiin, joita olivat työn sujuminen työyhteisössä, työtehtävät ja omat voimavarat, työhön liittyvät tuntemukset, lähiesimiestyö, työnantajan toiminta sekä asiakkaat ja yhteistyö. Lisäksi kysyttiin korona-ajan vaikutuksesta työhyvinvointiin.

Aiempaan kyselyyn verrattuna tuloksissa oli nousua seuraavien työkykyyn liittyvien väittämien kohdalla; ”tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä” sekä ”oletko tietoinen organisaatiosi toimintatavasta, jonka mukaan toimitaan, kun työntekijän työkyky on uhattuna?”

Koronatilanteen tuomat haasteet ja muutokset ovat vaikuttaneet työyhteisöissä jo kahden vuoden ajan. Tämä vuoksi kyselyyn oli otettu väittämä ”Korona-aika on vaikuttanut työhyvinvointiini heikentävästi”. 20 % henkilöstöstä vastasi olevansa täysin samaa mieltä ja 30 % melko samaa mieltä. Täysin eri mieltä oli puolestaan 13 % ja melko eri mieltä 20 %, 17 % ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vaikka näin ollen puolet henkilöstöstä koki korona-ajan heikentäneen työhyvinvointia, ei tämä kuitenkaan merkittävästi näyttäytynyt muissa vastauksissa aiempaan verrattuna.

Koko henkilöstö mukaan kehittämistyöhön

Työhyvinvointikyselyn tavoitteena on nykytilan tunnistaminen ja tulosten pohjalta ja niitä oheismateriaalina käyttäen edistää työhyvinvointia tavoitteellisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Kehittämiskohteiden lisäksi on tärkeää tunnistaa vahvuudet ja pitää niistä kiinni.

–Jokaisessa työyksikössä pitää miettiä, miten hyvät toimintatavat saa­daan ylläpidettyä ja miten parantamista vaativiin asioihin tartutaan käytännössä. Keskeistä on koko henkilöstön mukaan ottaminen, sillä kaikilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus kehittää oman työyksikkönsä toimintaa, painottaa Vanhahonko.

Katso täältä työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupungin organisaation osalta

 

Lisätiedot:

Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi