Kaupunginosatoimikunta honkajokisten asialla

kuntaliitos Kankaanpään ja Honkajoen älyladut

Kankaanpään kaupunki vahvistaa olemassa olevaa luottamushenkilöorganisaatiotaan Honkajoen alueella toimivalla kaupunginosatoimikunnalla, joka muodostuu 5-7 honkajokisesta.

Yhdistymishallitus määritteli kaupunginosatoimikunnan tehtävät. Toimikunnan asioita valmistelee aiemmin Honkajoen kunnanjohtajana tunnettu Ulla Norrbo, joka toimii vuoden alusta alkaen Kankaanpään kaupungin kehittämisjohtajana. Toimikunnan puheenjohtajalla on toimikunnan asioihin liittyen läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

” Toimikunnan kokoonpanoa ei ole vielä päätetty. Asiaa valmistellaan kevään 2021 aikana. Honkajoki-toimikunta aloittaa toiminnan uuden valtuustokauden myötä 1.6.2021. Toimikunnan tehtävänä on tuoda esiin oman alueensa erityistarpeita muun muassa tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja sekä vaikuttamalla omalta osaltaan alueen toiminnan suunnitteluun ja talousarvion laatimiseen. Toimikunta voi myös ottaa kantaa lähiympäristöä koskeviin asioihin”, Ulla Norrbo selvittää.

Honkajoki-toimikunnalle osoitetaan vuosittain määräraha, jota voidaan käyttää esimerkiksi kehittämishankkeisiin. Vuoden 2021 talousarvioon varattiin 30 000 euroa. Toimikunnassa käsitellään elinvoimaan, asukkaiden viihtyvyyteen ja alueen toimintaedellytyksien kehittämiseen liittyviä asioita tai hankkeita.

Norrbon mukaan kaupunginhallitus pidetään ajan tasalla toimikunnan asioista ja hallitukseen ollaan yhteydessä esimerkiksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä alueen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Toimikunta verkostoituu kaupungin muiden toimijoiden kanssa, sillä tiedon pitää kulkea molempiin suuntiin.

Mikäli kaupunginosatoimikunta osoittautuu hyväksi toimintamalliksi, sitä voidaan laajentaa yhdistyneessä Kankaanpään kaupungissa tulevilla valtuustokausilla.

” Tarkoitus on kokoontua säännöllisesti, mutta toimikunta linjaa tahdin. Honkajokisten toivotaan esittävän toimikunnalle ideoita, kehittämiskohteita ja -tarpeita esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen ulla.norrbo@kankaanpaa.fi”, hän kannustaa.

Vielä ei ole mietitty, millä foorumilla alueen asukkaat parhaiten tavoitetaan, mutta tietoa toimikunnan kokouksista löytyy ainakin kaupungin kotisivuilta: www.kankaanpaa.fi .