Kaupunki palkitsi vuoden 2023 työntekijän ja muisti koko henkilöstöä yhteisessä juhlassa

Kaupunki palkitsi vuoden 2023 työntekijän ja muisti koko henkilöstöä yhteisessä juhlassa

Kuvassa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää ja vuoden 2023 työntekijä Tapani Alapeltola.

Kankaanpään kaupunki järjesti henkilöstöjuhlansa perinteiseen tapaan perjantai-iltana 1.12. Juhlapaikkana oli tällä kertaa Kunnonlähde Kankaanpää.

Kaupungin vuoden 2023 työntekijäksi valittiin av- ja auditoriovastaava

Vuoden työntekijä/työyhteisö valitaan Kankaanpään kaupungin organisaatiossa vuosittain ja valintaa varten koko henkilöstö saa antaa ehdotuksensa määräaikaan mennessä. Yhteistyötoimikunta valitsee saapuneista ehdotuksista parhaimmiston ja lopullisen valinnan tekee kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää nosti julkistamispuheenvuorossaan esille av- ja auditoriovastaavan myönteisen asenteen ja työmoraalin, jotka eivät ole jääneet huomaamatta. ”Hänen ammattitaitonsa ja omistautumisensa työhönsä ovat erinomaisia. Tämä henkilö on lisäksi erityisen sitoutunut yhteisöömme. Hänen osallistumisensa paikallisiin tapahtumiin on ollut innostavaa nähdä. Hän ei ole ainoastaan tehnyt työtään, vaan myös toiminut aktiivisesti kaupungin ja kaupunkilaisten parhaaksi ylittäen odotukset.”

Vuoden 2023 työntekijäksi valittiin siis av- ja auditoriovastaava Tapani Alapeltola, joka kuvaili valinnan antavan uutta pontta tulevaan.
”Minulle on iso rikkaus työssäni, että saan olla todella kattavasti tekemisissä koko kaupungin henkilöstön kanssa eri tapahtumien sekä työtehtävieni kautta. Yhteistyö on ollut kaikkien kanssa erinomaista ja olen kiitollinen sekä otettu valinnasta. Iso kiitos kaikille.”

Lisäksi kaupunginjohtaja Mika Hatanpää ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko jakoivat tilaisuudessa työmerkkipäivämuistamiset. Kaupungilla 40 vuotta tuli täyteen 3 henkilöllä, 30 vuotta 11 henkilöllä ja 20 vuotta 9 henkilöllä.

Kuva: Martti Tikka /Kuvaseura Pikseli