Kesän 2022 ratatyöt Niinisalo-Parkano rataosuudella

Kesän 2022 ratatyöt Niinisalo-Parkano rataosuudella

NRC Group Finland Oy suorittaa Niinisalo-Parkano välisellä rataosalla radan ylläpitokorjausta ajalla 1.6.-12.9.2022. Työn tilaajana toimii Väylävirasto.

Ratatyöt aloitetaan Parkanon päästä ja töiden aikana tehdään mm. kiskojen ja pölkkyjen vaihtoa sekä sepelinlastausta ja raiteen tuentaa. Ratatyöt voivat aiheuttaa ajoittaista meluhaittaa radan välittömässä läheisyydessä asuville. Korjausurakan edetessä joudumme tilapäisesti sulkemaan käytöstä alueen tasoristeyksiä. Informoimme tasoristeyksien sulkemisesta ennakkoon lähialueiden kiinteistöjä mm. tasoristeyksien pieliin pystytettävillä sulkutauluilla sekä postilaatikoihin jaettavilla asukastiedotteilla.

Pahoittelemme ratatöistä mahdollisesti aiheutuvia häiriötä.

 

Lisätietoja:
NRC Group Finland Oy
Juha Hällström
puh. 040 8665475