Kuntien digi- ja kyberturvallisuuden testaus- ja kehittämismenettelyn hanke on päättynyt

Kuntien digi- ja kyberturvallisuuden testaus- ja kehittämismenettelyn hanke on päättynyt

Kankaanpään kaupungin hallinnoima kuntien tietoturvan parantamiseen keskittynyt hanke on päättynyt. Hankkeessa edistettiin kuntien tietoturvan heikkouksien tunnistamiseen ja korjaamiseen liittyviä kyvykkyyksiä. Hankkeeseen osallistui seitsemän kuntaa, joiden varautumista erilaisiin kyberhyökkäystilanteisiin testattiin ja kehitettiin.

Hankkeessa edistettiin myös yhteistyötä kuntien, palveluntuottajien sekä Suomen Kuntaliiton ja Kyberturvallisuuskeskuksen välillä. Kiristyneen kansainvälisen turvallisuustilanteen myötä kuntien on entistä tärkeämpää varautua yhä vakavampiin kyberuhkiin toiminnoissaan.

-Hankkeen myötä kunnat ovat syventäneet ymmärrystään kyberuhkista ja hyödyntäneet hankkeen tuloksia ja materiaaleja kehitystyössään. Tietoturvatestaukset ja tiedonjako ovat esimerkiksi edistäneet tietoisuutta tietoturvauhkista, vahvistaneet tietoturvadokumentaatioita ja tukeneet jatkuvaa kehitystyötä, kertoo Kankaanpään kaupungin tietohallintopäällikkö Rauli Yrjänä.

Hankkeen seurauksena on myös tiukennettu hankintojen tietoturvavaatimuksia, panostettu henkilöstön koulutukseen, lisätty tietoturvatiedotusta ja otettu käyttöön tietoturvatestauksen menetelmiä. Osallistujakunnat arvioivat kyvykkyyksien kehittymisen johtavan parempaan tietoturvaan esimerkiksi kuntien kriittisissä tietojärjestelmissä, asukkaiden palveluissa ja yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa.

Hankkeessa tuotettiin toimintamalli ja toimenpidesuositukset kuntien digi- ja kyberturvallisuuden testaukseen ja kehittämiseen. Niiden avulla kunnat voivat tunnistaa ja korjata tietoturvaan liittyviä heikkouksia ennen kuin niitä ehditään hyödyntää mahdollisissa kyberhyökkäyksissä. Tuotokset perustuvat pääosin hankkeen käytännön testauskokemuksiin.

Toimintamallia suositellaan käytettäväksi jatkuvana prosessina osana kuntien tietoturvallisuuden hallintaa. Hankkeen tuotokset ovat saatavilla julkisesti, ja ne tarjoavat tietoa ja menetelmätukea kunnille, jotka pyrkivät parantamaan digi- ja kyberturvallisuuttaan tietoturvatestauksen keinoin.

Hanke rahoitettiin pääosin Valtiovarainministeriön hallinnoimasta Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Lisätietoja toimintamallista ja toimenpidesuosituksista on saatavilla kaupungin verkkosivuilla: https://www.kankaanpaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/hankkeet/kehittamishankkeet/

 

Lisätiedot:

Rauli Yrjänä, tietohallintopäällikkö, Kankaanpään kaupunki, rauli.yrjana@kankaanpaa.fi, puh. 044 577 2252.