Kysely Satakunnan työllisyysalueen nuorten monialaisten yhteispalvelujen tarpeesta

Kysely Satakunnan työllisyysalueen nuorten monialaisten yhteispalvelujen tarpeesta

Mikä on nykyisten työllisyyspalveluiden tunnettavuus alle 30-vuotiaiden keskuudessa? Miten näitä työllisyyspalveluita voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin nuorten tarpeita? Ja millaisin keinoin näiden palveluiden tavoitettavuutta voisi tehostaa, jotta nuorten mahdollisuudet työllistyä paranisivat?

Sinä alle 30-vuotias nuori, vastaa nyt kyselyyn Satakunnan työllisyysalueen nuorten monialaisten yhteispalvelujen tarpeesta 31.3. mennessä.
Kysely Satakunnan työllisyysalueen nuorten monialaisten yhteispalvelujen tarpeesta (Google form)

qr koodi kyselyyn