Osallistuva budjetointi – ehdotusten jättöaika 25.4.–19.5.2024

Osallistuva budjetointi – ehdotusten jättöaika 25.4.–19.5.2024

Mitä hankitaan kaupunkilaisten iloksi 50.000 eurolla?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kaupungin asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Kankaanpäässä osallistuvan budjetoinnin kokeilu alkaa tavalla, jossa kaupungin talousarvioon on varattu 50.000 euron määräraha, jonka käyttökohde tai käyttökohteet ovat asukkaiden suunniteltavissa ja päätettävissä. Ensin ehdotetaan ideoita ja sitten äänestetään.

Ehdotusten kohderyhmää tai sijaintia ei ole rajattu. Kuntalaiset voivat ideoida vapaasti. Ehdotukset annetaan sähköisesti osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/F52026C2AB4F6D3A tai kirjallisen ehdotuksen voi toimittaa Kankaanpään kirjastoon tai Honkajoen kirjastoon. Ehdotusten jättöaika päättyy su 19.5.

Kaikki ehdotukset käydään läpi ja Innovaatiotyöryhmä valitsee äänestykseen valittavat ehdotukset. Äänioikeus on kaikilla tänä vuonna vähintään 12 vuotta täyttävillä (v. 2012 tai aikaisemmin syntyneet). Äänestys toteutetaan ajalla 28.5.–9.6.2024.

Määrärahalla toteutetaan niin monta eniten ääniä saanutta ehdotusta, kuin määrärahalla saa. Määrärahalla voidaan siis toteuttaa useampia pieniä ehdotuksia tai yksi 50.000 euron megaehdotus. Idean voi toteuttaa kaupunki itse tai esim. yhdistys tai toimintaryhmä. Määrärahalla toteutettava/t hankkeet julkistetaan viikolla 24.