Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohanke käynnistyi

digitalisaatiohanke koordinaattori Heli Puputti

Kuvassa Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohankkeen hankekoordinaattori Heli Puputti.

Digitalisaatiohankkeen tarkoitus on etsiä kunnille uusia sähköisen asioinnin ja digitaalisen vuorovaikutuksen kanavia. Hanke kuuluu Valtionvarainministeriön Kuntien digikannustin – ohjelmaan ja on 85% valtion rahoittama. Hankkeessa ovat mukana Kankaanpää, Pomarkku, Siikainen, Honkajoki, Karvia sekä Jämijärvi. Hanke on käynnissä marraskuun loppuun 2021.

– Aika hankkeen toteuttamiselle ei voisi olla otollisempi. Koronaviruksen takia suuri osa suomalaisista joutui asioimaan etänä, joten parempia sähköisiä asiointikeinoja on tarpeellista kehittää tulevaisuutta ajatellen, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, Kankaanpään kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna.

Digitalisaatiolla pyritään helpottamaan kuntalaisten asiointia, lisäämään vuorovaikutusta ja osallistumista, sekä tuomaan säästöjä kunnille paperiasioinnin ja käsittelykierrosten vähentyessä. Sähköisen asioinnin nopeus, turvallisuus sekä paikka- ja aikariippumattomuus tekevät asioinnista käyttäjäystävällisempää.

– Perinteistä asiointia ei kuitenkaan tulla poistamaan, virastoissa voi edelleen asioida myös henkilökohtaisesti. Tukea ja neuvontaa uusien palveluiden käyttöön tullaan järjestämään, Pomarkun kunnanjohtaja Jari Rantala toteaa.

Useamman kunnan yhteishanke säästää sekä aikaa että resursseja. Pohjois-Satakunnan kuntien välinen yhteistyö auttaa ylläpitämään elinvoimaa koko alueella.

– Meillä ei pienissä kunnissa ole välttämättä resursseja lähteä tekemään tätä työtä yksin, joten yhteistyö kehityshankkeiden osalta on enemmän kuin tervetullutta, kommentoi Siikasten kunnanjohtaja Viveka Lanne.

Uusien palvelumallien ja sähköisten asiointikanavien lisäksi hankkeessa keskitytään lakisääteisten asioiden kuntoon saattamiseksi. Yksi näistä on saavutettavuusdirektiivi, mikä tarkoittaa verkkopalveluiden esteettömyyttä kaikille käyttäjäryhmille.

– Kuntien palvelut ja ajantasainen informaatio päivitetään aina verkkosivuille ja siksi tiedon pitää olla siellä siinä muodossa, että kaikki pystyvät sen lukemaan ja löytämään. Esimerkiksi näkövammainen ihminen käyttää nettisivuja ruudunlukulaitteella. Jos ruudunlukulaite ei lue verkkosivuja oikein, tai dokumentti ei ole luettavissa, jää tieto saamatta. Tämä eriarvoistaa ihmisiä tiedon saatavuudessa ja siihen direktiivi pyrkii vastaamaan, digitalisaatiohankkeen koordinaattori Heli Puputti kertoo.

Myös kuntalaisia tullaan osallistamaan hankkeeseen kyselyiden ja työpajojen kautta. Palautetta, kommentteja ja ideoita voi antaa suoraan hankekoordinaattorille tai Kankaanpään kaupungin palautelomakkeen kautta: https://www.kankaanpaa.fi/palaute/

Lisätietoja:

Heli Puputti, hankekoordinaattori

044 577 2231, heli.puputti@kankaanpaa.fi