Yhdistysohjelma Kankaanpäähän – yhdistyksille kyselylomake

Linkki yhdistyskyselyyn

Kankaanpään yhdistysilta keräsi torstaina 7.3. Kankaanpääsaliin ison joukon aktiivisia yhdistysten edustajia kuulemaan yhdistysten ajankohtaisista asioista, yhdistysohjelman laatimisesta sekä maakunnallisesta ja paikallisesta järjestöjen yhteistyöstä.

Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää toi tilaisuuteen kaupungin tervehdyksen, jossa hän korosti yhdistyskentän ja kolmannen sektorin merkitystä koko paikkakunnan hyvinvoinnin edistämiselle. Yhdistykset ovat niitä toimijoita, jotka ovat lähinnä ihmistä. Ne luovat paikkakunnan identiteettiä ja tuovat tunnettuutta.

Illan pääaiheena oli yhdistysohjelma-hanke, jota oli tilaisuudessa esittelemässä Satakylät ry:n kyläasiamies ja hankkeen koordinaattori Hanna Ruohola. Kankaanpää on mukana SataKylät ry:n hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa kuudelle Satakunnan kunnalle yhdistysohjelma yhteistyössä kunnan kanssa. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto.

Yhdistysohjelmassa käytännössä kirjoitetaan auki ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla yhteistyötä/kumppanuutta julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä halutaan pitkällä tähtäimellä kehittää mm. palveluiden suhteen. Ohjelmaan voidaan kerätä mm. tietoa yhteisistä kokoontumistiloista ja muista resursseista, yhteistyön nykyisestä tilasta sekä mahdollisuuksista, yhteisistä tavoitteista kunnan elinvoiman ylläpitämiseksi/lisäämiseksi jne.

Yhdistyskysely käynnistää ohjelman valmistelun

Yhdistysillassa käynnistettiin yhdistyksille suunnattu kysely, jolla ohjelman valmistelu aloitetaan. Vastauksia pyydetään 7.4. mennessä: Linkki yhdistyskyselyyn

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten ja kaupungin välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös kankaanpääläisten yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista. Vuoden 2019 aikana järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joiden valmistelussa hyödynnetään myös tähän kyselyyn annettuja vastauksia.

Maakunnallista yhteistyötä ja rahoitusta yhdistyksille

Yhdistysilta tarjosi yhdistyksille myös kattavan tietopaketin yhdistysten ja järjestöjen maakunnallisesta yhteistyöstä. Satakunnan Yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen kertoi Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYstä, joka on toiminut vuodesta 2008 alkaen. JYTRYstä on tavoitteena rakentaa pohja maakunnalliselle järjestöjen yhteistyörakenteelle ja tuoda yhteen Satakunnan 4500 rekisteröityä yhdistystä. Myös kankaanpääläisiä yhdistyksiä kutsutaan mukaan yhteistyöhön.

Lisätietoja ja liittymisohjeet: http://www.yhteisokeskus.fi/jytry/

Yhdistysillan päätteeksi Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto kertoi Leaderin hanketilanteesta ja antoi esimerkkejä yhdistysten tekemistä hankkeista. Nykyisen hankekauden 2014–2020 on alueella tehty 189 hanketta ja näihin on saatu tukea noin 4,5 milj. euroa. Tuella on rakennettu toimitiloja, luotu harrastusmahdollisuutta, kehitetty yhdistysten toimintaa ja saatu uutta aktiivisuutta aikaan erityisesti kylille. Toiminnanjohtaja myös muistutti, kuinka kunnat ovat mukana tukemassa yhdistysten hanketoimintaa kuntarahoituksen kautta. Kankaanpää tukee hanketoimintaa n. 60 000 euron vuosirahoituksella.

Lisätietoja Leaderin toiminnasta ja hankemahdollisuuksista: http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta