Europarlamenttivaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestys

europarlamentti sali

Eurovaaleissa vaaliuurnille pääsevät myös lapset! Katso lisätietoja: https://www.kankaanpaa.fi/kankaanpaassa-lasten-vaalit-europarlamenttivaalien-yhteydessa/

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14 tai 13, jos Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) on EU:n jäsenvaltio vielä vaalikauden alkaessa (=heinäkuun alussa).

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019, ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 15.–21.5.2019.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019. Äänestystoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti jokaisessa äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy 51. päivänä ennen vaalipäivää silloisten asumistietojen perusteella. Äänioikeutetulle on postitettu ilmoitus äänioikeudesta -kortti, josta ilmenee muun muassa vaalipäivän äänestyspaikka sekä ennakkoäänestyspaikat ja -ajat. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan ilmoituskortissa nimetyssä äänestyspaikassa.

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Keskustan itäinen äänestysalue Kaupungintalo, Kuninkaanlähteenkatu 12
2. Keskustan läntinen äänestysalue Päiväkoti Impivaara, Joukasenkatu 37

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.–21.5.2019. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestyspaikat Kankaanpäässä ovat:

Paikka Osoite
S-Market Kankaanpää Asemakatu 1
K-Citymarket Kankaanpää Keskuskatu 39

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat:

15. – 17.5. klo 9.00 – 18.00 (keskiviikko – perjantai)
18.5 klo 9.00 – 18.00 (lauantai)
19.5. klo 12.00 – 18.00 (sunnuntai)
20.-21.5 klo 9.00 – 20.00 (maanantai – tiistai)

Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla. Alempana lisätietoja kotiäänestysmahdollisuudesta.

Ennakkoäänestyksen laitosäänestys järjestetään Kankaanpään kaupungissa seuraavissa laitoksissa: Helinä-koti, Kanerva-koti, Kerttu-koti, Tapalankallion Hoiva-koti, Kankaanpään A-koti, Mäntykalliokoti, Palvelutalo Koivurinne, Kankaanpään pääterveyskeskuksen vuodeosastot 1 ja 2 ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää.

Äänestyspaikalla toimiminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä esim. poliisin antamalla henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille ilmoituskortin, joka helpottaa äänestystoimitusta. Kortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 15.–21.5.2019 välisenä aikana kello 9.00 – 20.00.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kir-jallisesti tai puhelimitse Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kirjallinen ilmoittautuminen voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnan toi-mistosta, internetistä, oikeusministeriön vaalisivujen osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä, äänestysalueista ja muista äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana kello 9.00 – 15.00 keskusvaalilautakunnan toimistosta puh. 044 577 2227, vaihde 57 700 tai keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh. 044 577 2213. Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginkanslia, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 KANKAANPÄÄ.