JTF-rahoituksen neuvontahanke käynnistyy

JTF-rahoituksen neuvontahanke käynnistyy

Kankaanpään kaupungin JTF-hankeasiantuntijan tehtävään on valittu tradenomi Pirita Huhtasalo Jämijärveltä. Hän aloittaa tehtävässä 1.5.2023. Viimeksi Huhtasalo on työskennellyt ProAgria Länsi-Suomen yritysasiantuntijana ja aiemmin pitkään pankkialalla.

Hankeasiantuntijana Pirita tulee vastaamaan Kankaanpään kaupungin tuottamasta, yrityksille ja muille yhteisöille suunnattavan JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityöstä tähän tarkoitukseen käynnistyvässä Satakuntaliiton ja alueen kuntien rahoittamassa kehittämishankkeessa. Neuvontapalvelua on tarjolla Kankaanpään, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien alueilla. Hanke kestää lähes kaksi vuotta.

Satakunta on saamassa EU:n uudesta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) merkittävässä määrin alueen kehittämiseen kanavoitavaa rahoitusta seuraavien 2–3 vuoden aikana. JTF-rahasto on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa JTF-rahaston hyödyntäminen perustuu asetettuun tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

”Nyt käynnistyneen JTF-hankerahoituksen myötä näen alueen yrityksille tarjoutuvan erinomaiset mahdollisuudet liiketoiminnan kasvun ja tuottavuuden parantamiselle sekä uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämiselle”, toteaa kaupungin elinkeinojohtaja Marko Rajamäki.

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Pk-yrityskentässä rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. JTF-rahoitushaku on käynnistynyt Satakunnassa pk-yritysten osalta 3.4.2023. Muille yhteisöille kuten esimerkiksi kunnille ja oppilaitoksille suunnatun JTF-rahoitushaun käynnistymisajankohdasta kuultaneen lähiaikoina.  Pohjois-Satakunnan seutukunta on JTF-rahoituksen kohdentamisaluetta.

Hankeasiantuntija Pirita Huhtasalo
JTF-hankeasiantuntija Pirita Huhtasalo

Lisätiedot:

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, Kankaanpään kaupunki, p. 040 717 7578, marko.rajamaki@kankaanpaa.fi