Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2017: Kaupunki investoi tulevaisuuteen ja panostaa elinvoimansa kehittämiseen

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2017: Kaupunki investoi tulevaisuuteen ja panostaa elinvoimansa kehittämiseen

– Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätökseen voidaan olla tyytyväisiä, sillä ylijäämäiset tilinpäätökset saivat jatkoa, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. Ylijäämää muodostui 13.000 euroa ja näin kaupunki on jo neljänä peräkkäisenä vuonna saavuttanut ylijäämäisen tuloksen ja täyttänyt vahvistuvan talouden tunnusmerkit.

Vuoden 2017 tulosta heikensivät merkittävästi ylimääräiset poistot ja arvonalennukset. Laurin koulun myynnistä tuli n. 0,36 milj. euron ylimääräinen poisto ja Lohikon palvelukodista tehtiin 0,65 milj. euron arvonalennus. Yhteensä näiden vaikutus oli noin 1,0 milj. euroa, mikä vaikutti suoraan tulokseen sitä heikentäen. Taseessa on ylijäämää kertyneenä yhteensä 3.187.262,56 euroa. Kaupunkikonsernin tulos oli alijäämäinen 145.000 euroa. Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 9,9 milj. euroa. Konsernilainakanta on 5738 €/asukas.

Kaupungin henkilöstömenot ovat pysyneet suunnilleen vuoden 2011 tasossa. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 0,6 %. Ostopalveluiden kustannukset ovat vastaavana aikana kasvaneet vain 4,3 % eli noin 2,0 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit

Kaupungin investoinnit olivat yhteensä 8,7 milj. euroa. Näihin kuuluivat mm. liikuntakeskuksen peruskorjaus 1,5 milj. euroa, urheilukentän peruskorjaus ja nykyaikaistaminen 1,3 milj. euroa sekä kirjaston laajennus ja peruskorjaus 1,8 milj. euroa. Liikenneväylien kunnostukseen käytettiin 0,7 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärä oli 41,7 milj. euroa. Lainaa on 3.601 €/asukas. Kaupungin voimakas investointitahti jatkuu vielä tulevinakin vuosina, mikä johtaa velkaantumisen kasvuun.

– Kaupungin tulee ennakoida investointitarpeet ja ennakkoluulottomasti selvittää eri rahoitus- ja toteuttamismallit kuin myös riskiskenaariot, toteaa Hatanpää. Alhainen korkotaso mahdollistaa pienet rahoitusmenot, mutta tilanne on poikkeuksellinen ja tulevaisuudessa onkin syytä varautua korkotason nousuun. Investoinnit kasvattavat myös poistoja. Molemmat tekijät heikentävät tilikauden tulosta ja lisäävät painetta kasvattaa vuosikatetta.

Elinkeinop­­olitiikka ja Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.3.2017 uuden kaupunkistrategian, jonka ytimenä on slogan ”Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä”. Strategiassa korostuu kaupungin tunnettuuden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen ja näiden kehittämiseksi on laadinnassa ohjelma.

Strategiassa keskeisenä tavoitteena on rakentaa Kankaanpäästä Satakunnan vetovoimaisin yrittäjäkaupunki. Tähän liittyen kaupunki halusi vahvistaa omia elinkeinopalveluitaan mikä johti alueellisen elinkeinoyhtiön lakkauttamiseen. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimus irtisanottiin kaikkien omistajakuntien taholta yhteisymmärryksessä. Kankaanpään kaupungin elinkeinopalvelut järjestetään jatkossa siten, että ne asiakkaiden – yritysten, työntekijöiden, kuntalaisten – kannalta niveltyisivät toisiinsa mahdollisimman mutkattomasti.

Strategiansa mukaisesti kaupunki haluaa olla mukana toteuttamassa erilaisia yhteistyöhankkeita innovatiivisesti ja ketterästi. Esimerkkinä tästä on syksyllä 2017 Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa toteutettu Älylatu-hanke. Suosittu tykkilumilatu sai modernin ja älykkään led-teknologiaa hyödyntävän valaistuksen.

Asukasluvun muutos ja työllisyystilanne

Kaupungin asukasluku pieneni 50:llä, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina ja suhteellisesti vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin. Elinkeinoelämän yleinen piristyminen sekä Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos näkyvät myös Kankaanpäässä ja työllisyystilanteenne on hieman kohentunut. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,8 % (v. 2016 13,3 %) ja työttömiä työhakijoita oli 568 (715). Vuoteen 2015 verrattuna vastaavat luvut olivat 14,3 % ja 772. Tilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt. Vuoden vaihteessa vuonna 2016 alle 25-vuotiaita oli 117 ja vuonna 2017 94. Avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 35 kun vuosi sitten avoimia työpaikkoja oli 20.

Tasapainoinen talous

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää kiittää kaupungin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, jotka ovat päätöksillään ja työllään edesauttaneet kaupungin menestystä. – Ylijäämäisistä tilinpäätöksistä huolimatta talouden pitäminen tasapainossa vaatii jatkuvasti toimenpiteitä, sanoo kaupunginjohtaja. Tavoitteenamme tulee olla positiivinen tulos vuosittain ja kuluvan vuoden talousarvion on laadittu niukasti ylijäämäiseksi. Meidän tulee edelleen etsiä ja löytää tuottavuutta parantavia toimenpiteitä.

Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu:

Kaupunginhallitus 3.4.2018. Kokouksen koko asialista löytyy kaupungin verkkosivuilta:

www.kankaanpää.fi >> Etusivun linkki ”Esityslistat ja pöytäkirjat”

 

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi