Kankaanpään kaupungin työhyvinvointi koheni entisestään – peräti 88 % kyselyyn vastanneista suosittelisi kaupunkia työpaikkana

Kankaanpään kaupungin työhyvinvointi koheni entisestään – peräti 88 % kyselyyn vastanneista suosittelisi kaupunkia työpaikkana

Kankaanpään kaupunki toteutti joulu-tammikuun aikana organisaatiossaan työhyvinvointikyselyn. Kyselyllä mitattiin työntekijän, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia. Kyselyyn vastasi yhteensä 434 työntekijää ja vastausprosentti oli noin 75,2 %.

– Tulokset ovat pääosin erittäin myönteisiä. Useimpien vastausten keskiarvo on noussut viime kyselyyn verrattuna kymmenyksellä tai kahdella. Yhdenkään vastauksen keskiarvo ei ole pudonnut, kuvailee kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Kysely toteutettiin yhteistyössä kuntien eläkevakuuttaja Kevan kanssa. Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2021 lopulla myös Kevan verkkotyökalua käyttäen, joten tulokset ovat pääosin vertailukelpoisia aiemman kyselyn kanssa. Tuloksissa on nähtävillä myös 69 muun keskisuuren kunnan vastaavat verrokkitiedot. 

Työhyvinvoinnin osa-alueet kattavasti mukana 

Työhyvinvointikysely jakautui eri osa-alueisiin, joita olivat työn sujuminen työyhteisössä, työtehtävät ja omat voimavarat, työhön liittyvät tuntemukset, lähiesihenkilötyö, työnantajan toiminta, käsitys työnantajasta sekä asiakkaat ja yhteistyö.

Aiempaan kyselyyn verrattuna tuloksissa oli nousua mm. seuraavien väittämien kohdalla; ”Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä”, ”Yhteistyö yksiköiden välillä toimii hyvin”, ”Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi” ja ”Johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen”. Huomionarvoista on myös, että nykyistä työpaikkaa suosittelisi tuttavalleen 87,7 % kyselyyn vastanneista. Nousua vuoden 2021 kyselyyn on 3,8 % ja eroa verrokkikuntiin + 9 %.

Koko henkilöstö mukana kehittämistyössä

Työhyvinvointikyselyn tavoitteena on nykytilan tunnistaminen ja tulosten pohjalta ja niitä oheismateriaalina käyttäen edistää työhyvinvointia tavoitteellisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. Kehittämiskohteiden lisäksi on tärkeää tunnistaa vahvuudet ja pitää niistä kiinni.

–Tuloksien pohjalta valitaan työhyvinvointia edistäviä kehittämiskohteita. Työyksiköissä mietitään, miten hyvät toimintatavat saa­daan ylläpidettyä ja miten kehittämiskohteisiin tartutaan. Keskeistä on koko henkilöstön mukaan ottaminen, sillä kaikilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus kehittää oman työyksikkönsä toimintaa, painottaa Vanhahonko.

Työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupungin organisaation osalta (PDF)

 

Lisätiedot:
Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Kankaanpään kaupunki, p. 044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi