Kankaanpään kaupungin työhyvinvointikyselystä myönteisiä tuloksia

Kankaanpään kaupungin työhyvinvointikyselystä myönteisiä tuloksia

Kuva: Kankaanpään kaupunki tarjoaa henkilöstölleen mm. mahdollisuuden osallistua kuntoremppaan, jossa tavoitellaan pysyvää elämäntapojen ja ajattelutapojen muutosta. Kuntoremppa toteutetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Kankaanpään kaupungin organisaatiossa tehdään töitä luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja. Esimiehet ovat innostavia ja kannustavia ja johtaminen on avointa.

Kankaanpään kaupunki toteutti maaliskuun aikana organisaatiossaan työhyvinvointikyselyn. Kyselyllä mitattiin työntekijän, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia. Kyselyyn vastasi yhteensä 352 työntekijää ja vastausprosentti oli noin 78,9 %.

– Tulokset olivat kautta linjan varsin myönteisiä ja tyytyväisyys työhyvinvoinnin eri osa-alueilla sekä eri yksiköiden tasolla oli jopa kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna, kertoo kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Kysely toteutettiin yhteistyössä kuntien eläkevakuuttaja Kevan kanssa. Kankaanpää oli mukana neljän kunnan ryhmässä, jotka pilotoivat Kevan uutta verkkotyökalua. Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2015 myös Kevan työkaluja käyttäen, joten tulokset ovat vertailukelpoisia aiemman kyselyn kanssa. Lisäksi tuloksissa on nähtävillä kahdeksan muun organisaation vastaavat verrokkitiedot.

Kyselyssä tutkittiin työhyvinvoinnin eri osa-alueita

Työhyvinvointikysely jakautui eri osa-alueisiin, joita olivat työn sujuminen työyhteisössä, työtehtävät ja omat voimavarat, työhön liittyvät tuntemukset, lähiesimiestyö, työnantajan toiminta sekä asiakkaat ja yhteistyö.

Aiempaan kyselyyn verrattuna tuloksissa oli nousua mm. seuraavien väittämien kohdalla: työyhteisössäni pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja, työyhteisössäni vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri, työ tarjoaa minulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja saan esimieheltä palautetta siitä, miten olen onnistunut työssäni.

– Kyselyn tuloksista on nähtävissä hyvin organisaatiomme esimiesten osaamisen taso, kehuu Vanhahonko. – Esimiehillä on tärkeä rooli tavoitteiden toteutumisessa, henkilöstön motivoinnista ja toiminnan kehittämisessä. Tuloksissa korostuu esimiestyön merkitys ja tähän panostamme myös jatkossakin.

Kyselystä kehittämiskohteisiin

Kyselyn tuloksia tarkastellaan työyhteisöjen ja koko organisaation tasolla ja niiden pohjalta valitaan työhyvinvointia edistäviä kehittämiskohteita. – Tuloksista keskustellaan jokaisessa työyksikössä esimiesten johdolla ja keskusteluista saatu palaute kootaan vielä yhteen, kertoo Vanhahonko. – Tavoitteena on löytää ne keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka ovat merkityksellisiä sujuvalle toiminnalle ja siten myös jokaisen työhyvinvoinnille.

– Vaikka kyselyn tulokset kertovat organisaatiomme hyvästä nykytilasta, kehitettävää löytyy aina, korostaa Vanhahonko. – Esimerkiksi asiakaspalautteen hyödyntämistä voitaisiin tulosten perusteella vielä parantaa. Myös koko organisaation yhteisöllisyyden ja hyvän hengen vahvistaminen on meille tärkeää. Tähän panostamme mm. sisäistä viestintää kehittämällä.

Kyselyssä oleva vertailuaineisto koostuu kahdeksasta eri kunta- tai kaupunkiorganisaatiosta. Kankaanpään tulokset ovat tässä vertailussa erittäin hyvät keskeisimmillä työhyvinvoinnin osa-alueilla.

Työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupungin organisaation osalta ovat nähtävillä osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kankaanpaan_kaupungin_tyohyvinvointikysely_2019.pdf

Lisätiedot:

Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi