Kankaanpään kaupunki sai valtionavustusta ilmastotyön edistämiseen

ihminen metsäpolulla

Kankaanpään kaupunki on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä kaupungin ilmastotyön edistämiseksi hankkeelle ”Kankaanpään kaupungin ilmastojohtamisen kehittäminen”.

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta enintään 70 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 64.800 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 92.800 euroa, josta kaupungin omarahoitusosuus on 28.000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021- 31.11.2022.

Hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena on kaupungin ilmastotyön edistäminen nykyisen kestävä kaupunki -strategian mukaan. Tavoitteena on kaupungin ilmastoaiheisen viestinnän tehostaminen, kaupungin parempi sitoutuminen ilmastotyöhön, ilmastotyön yhteistyön kehittäminen ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden terävöitys ja toimenpiteiden konkretisointi. Hankkeen voi jakaa kolmeen pääteemaan; ilmastojohtamisen kehittäminen, energiatehokkuus ja kestävä liikkuminen.

Kaupungin Rakennettu ympäristö -tulosalueen viranhaltijat ovat neuvotelleet hankkeen toteutuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista SAMK/ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman, CANEMURE-hankkeen ja ILSA-hankkeen yhteyshenkilöiden kanssa.

Kaupungin ilmastohankkeeseen liittyen on SAMK/ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman oppilastyönä tehty esiselvitys Kankaanpään ilmastojohtamisen kehittämisestä vertailuna muiden kuntien ilmastopäästöihin ja toteutettuihin ja suunniteltuihin toimenpiteisiin.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat seuraavat:

  • Ilmastotyön johtaminen, yhteistyö ja vaikuttavuuden arviointi
  • Energiatehokkuus: Pääpaino vesihuoltolaitoksen keskusjätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden parantamisessa. Prosessien ja laitteistojen potentiaalisten energiasäästökohteiden ja –toimenpiteiden kartoittaminen.
  • Kestävän liikkumisen ohjelman laatiminen arki- ja vapaa-ajan liikkumiseen. Painotus kevyen liikenteen etenkin pyöräilyn verkostojen kehittämisessä kaupungin alueella.

Lisätiedot:

Marja Vaajasaari
tekninen johtaja
p. 044 577 2619

marja.vaajasaari@kankaanpaa.fi