Kankaanpään kaupunki sai valtionavustusta ilmastotyön edistämiseen

Kankaanpään kaupunki sai valtionavustusta ilmastotyön edistämiseen

Kankaanpään kaupunki on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä kaupungin ilmastotyön edistämiseksi hankkeelle ”Kankaanpään kaupungin ilmastojohtamisen kehittäminen”.

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta enintään 70 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 64.800 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 92.800 euroa, josta kaupungin omarahoitusosuus on 28.000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021- 31.11.2022.

Hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena on kaupungin ilmastotyön edistäminen nykyisen kestävä kaupunki -strategian mukaan. Tavoitteena on kaupungin ilmastoaiheisen viestinnän tehostaminen, kaupungin parempi sitoutuminen ilmastotyöhön, ilmastotyön yhteistyön kehittäminen ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden terävöitys ja toimenpiteiden konkretisointi. Hankkeen voi jakaa kolmeen pääteemaan; ilmastojohtamisen kehittäminen, energiatehokkuus ja kestävä liikkuminen.

Kaupungin Rakennettu ympäristö -tulosalueen viranhaltijat ovat neuvotelleet hankkeen toteutuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista SAMK/ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman, CANEMURE-hankkeen ja ILSA-hankkeen yhteyshenkilöiden kanssa.

Kaupungin ilmastohankkeeseen liittyen on SAMK/ Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman oppilastyönä tehty esiselvitys Kankaanpään ilmastojohtamisen kehittämisestä vertailuna muiden kuntien ilmastopäästöihin ja toteutettuihin ja suunniteltuihin toimenpiteisiin.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat seuraavat:

  • Ilmastotyön johtaminen, yhteistyö ja vaikuttavuuden arviointi
  • Energiatehokkuus: Pääpaino vesihuoltolaitoksen keskusjätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden parantamisessa. Prosessien ja laitteistojen potentiaalisten energiasäästökohteiden ja –toimenpiteiden kartoittaminen.
  • Kestävän liikkumisen ohjelman laatiminen arki- ja vapaa-ajan liikkumiseen. Painotus kevyen liikenteen etenkin pyöräilyn verkostojen kehittämisessä kaupungin alueella.

Lisätiedot:

Marja Vaajasaari
tekninen johtaja
p. 044 577 2619

marja.vaajasaari@kankaanpaa.fi