Kaupunkistrategiaa esitellään uudella videolla

Kankaanpään kaupunki on linjannut kaupunkistrategiassaan vetovoimatekijöikseen kolme osa-aluetta, jotka ”äly, taide ja hyvinvointi”. Koko slogan kuuluu ”äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä”, koska kaikkien näiden kolmen tekijän nähdään olevan lähellä kankaanpääläisten arkea ja tekemistä.

”Äly” -teeman taustalla on mm. hieno kankaanpääläinen menestystarina liittyen älyvaatteisiin sekä alueen poikkeuksellisen kattava seutuverkon tarjoamat mahdollisuudet niin työhön, opiskeluun kuin harrastuksiinkin. ”Taide” kuvastaa Kankaanpäässä olevia vahvoja juuria taiteen tekemisessä ja kuinka taide näkyy ihmisten arjessa sekä katukuvassa. ”Hyvinvointi” ja sen edistäminen on kaupungin tehtävissä etusijalla ja sen eteen tehdään isoja satsauksia mm. investointihankkeiden kautta.

– Kaikkia näitä vetovoimatekijöitä tuodaan monin keinoin esille kaupungin viestinnässä ja videot ovat tätä päivää, kun halutaan näkyä digitaalisessa maailmassa, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna. Videoita tullaan käyttämään enenevässä määrin kaupungin viestinnässä ja niiden tekoon osallistetaan myös lisää kaupunkilaisia, lupaa Luotolinna.

Yhteistyö viestinnän ammattilaisten kanssa

Videon teon yhteydessä syntyi ajatus kankaanpääläisten kasvojen tuomisesta kaupungin viestintään ja tämän idean taustalla oli videon kuvaaja ja ohjaaja Tomi Glad Glad Mediasta. Glad on tuottanut aiemmin videomateriaalia mm. Vatajankosken Sähkölle sekä Kuntoutuskeskus Kankaanpäälle. Videon tuottamisesta vastasi Kumppania Oy, jonka kanssa kaupungilla on pitkä yhteistyö viestinnän asioiden suhteen.

Kankaanpään kaupungin markkinointi- ja viestintätyön rakentaminen jatkuu ja paraikaa uudistuksen alla ovat kaupungin julkiset verkkosivut. Uudistettujen verkkosivujen myötä aktivoidaan myös koko kaupunkiorganisaation viestintätoimintaa ja pyritään näin ollen tarjoamaan kaupungin toiminnasta entistä enemmän tietoa ulospäin.

Kankaanpään kaupungin ”äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä” esittelyvideo on julkaistu kaupungin Facebook-sivulla ja se löytyy myös YouTube-kanavalta: https://youtu.be/R76Ir2g6scs

Lisätiedot
Johanna Luotolinna, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kankaanpään kaupunki

044 577 2212, johanna.luotolinna@kankaanpaa.fi