Kiinteistöverotietojen päivitysprojekti käynnissä

Kiinteistöverotietojen päivitysprojekti käynnissä

Kankaanpäässä on käynnistynyt kiinteistötietojen päivitysprojekti. Kiinteistöveroprojektin tavoitteena on poistaa virheelliset tiedot, täydentää puuttuvat ja puutteelliset rakennukset sekä yhtenäistää eri viranomaistahojen rekisterit; rakennusrekisteri, verottajan rekisteri ja väestötietojärjestelmän rekisteri.

Projektin tavoite on, että jokainen kaupungin alueella sijaitseva yli 5 m² kokoinen rakennus saataisiin vietyä rekistereihin. Kiinteistöjen omistajilta toivotaan yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Rakennustietoja tarkastetaan rakennusten ja kiinteistöjen omistajille postitse lähetettävän kyselylomakkeen avulla sekä tarvittaessa maastokäynnein. Mahdollisista mittauskäynneistä tiedotetaan tarkemmin kyselyn yhteydessä.

Mittauskäynnillä rakennuksista mitataan ulkomitat ja kirjataan niiden sijainti, tyyppi ja pinta-ala ulkomitoin. Rakennusten sisälle ei mennä. Tarkistuskäynti on kiinteistön omistajalle maksuton.

Mikäli omistaja kieltäytyy tarkastusmittauksesta tai kiinteistötietoja ei lomakkeella saada, kiinteistöllä suoritetaan virallinen valvontakäynti.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennusvalvonnalla on oikeus päästä kiinteistölle perustelluista syistä, kuten epäiltäessä puutetta rakennus- ja lupatiedoissa (MRL 183§). Virallisista rakennusvalvonnan tarkastustehtävistä tullaan perimään taksan mukainen maksu.

Rekisteritietojen päivittäminen lisää kaupungin kiinteistöverotuloja, jolloin vältetään kiinteistöveroprosenttien nosto seuraavien vuosien aikana. Kiinteistöverojen päivitysprojekti parantaa myös rakennusten ja kiinteistön omistajien tasapuolista kohtelua. Ajan tasalla olevat rekisterit varmistavat, että rakennusten ja kiinteistöjen omistajat eivät maksa liikaa tai liian vähän kiinteistöveroa.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonnan sivut

Ilkka Vainionpää
rakennustarkastaja
044 577 2751
ilkka.vainionpaa@kankaanpaa.fi

Tarja Salokangas
toimistosihteeri
044 577 2750
tarja.salokangas@kankaanpaa.fi