Korkeakoulujen yhteishaku 15.-30.3. – Kankaanpäässä opiskellaan taidemyönteisessä ilmapiirissä

Korkeakoulujen yhteishaku 15.-30.3. – Kankaanpäässä opiskellaan taidemyönteisessä ilmapiirissä

Kuvateksti: Purkutalo2022 oli SAMK Kankaanpään Taidekoulun ja kaupunkilaisten yhteinen projekti.

Kuvataide on tärkeässä osassa kankaanpääläistä arkea. Satakunnan ammattikorkeakoulun Kankaanpään Taidekoulun kampuksen 100 opiskelijaa ja noin 100 julkisen teoksen Taidekehä on näkyvästi läsnä seutukaupungin elämässä.

Opiskelijat tulevat Kankaanpäähän pääosin eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä opiskelijoita on muun muassa Pirkanmaalta, Itä- ja Etelä-Suomesta sekä Pohjois-Pohjanmaalta. Myös vaihto-opiskelijoita kampuksella opiskelee vuosittain.

Nykytaiteen ytimessä pysyäkseen uudistumiskyky on erittäin tärkeässä asemassa. Opetuksen kehittämistyötä tehdään koko ajan ja muutaman vuoden välein uudistukset viedään läpi myös opetussuunnitelmatasolla. SAMK Kankaanpään Taidekoulun kampus on juuri uudistanut opetussuunnitelman syksyllä 2023 aloittavien opiskelijoiden ryhmälle.

Muutaman vuoden käytössä ollut periaate, että opiskelijan ei tarvitse valita tiukasti tiettyä menetelmää tai tekniikkaa, miten kuvataiteilijuuttaan toteuttaa, vaan opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita vapaasti, on pidetty toimivana ratkaisuna.

-Taidekoulun perustajien kuvanveistäjä Kauko Räikkeen ja taidemaalari Juhani Tarnan perinteenä opetuksessa arvostetaan kuvataiteilijaopettajien roolia ja taiteilijalähtöisyyttä. Opetuksen sisältöjä on monipuolistettu nykytaiteen vaatimusten mukaisesti ja uusia ilmaisukeinoja kehittyy juuri eri menetelmien rajapinnoissa ja perinteisten tekotapojen ja digitaalisten menetelmien yhdistelemisellä. Opetuksen teoria-aineissa korostetaan mediakriittisyyttä, taidekentän rakenteisiin tutustumista ja työelämän pelisääntöihin perehtymistä. Valmistuvalle kuvataiteilijalle taataan vahva taiteellinen osaaminen ja teoreettiskriittiset valmiudet toimia aktiivisesti taidekentällä, toteaa opetuspäällikkö Matti Velhonoja.

Taide osana kaupungin identiteettiä ja strategiaa

Kankaanpäässä on hyvä keskittyä taiteen oppimiseen ja omien teosten toteuttamiseen taidemyönteisessä ilmapiirissä. SAMK Kankaanpään Taidekoulun kampus on suunniteltu kuvataiteen opetukseen ja erittäin tiivis yhteistyö kaupungin kanssa laajentaa oppimisympäristöjä kaupunkiympäristöön.

-Kankaanpään Taidekoulu on lyönyt omaleimaisen leimansa Kankaanpään kaupunki-identiteettiin. Taide nähdään vahvuutena ja se on valikoitunut osaksi toimintastrategiaa. Yhteistyö kaupungin ja Taidekoulun välillä on monisävyistä ja -tasoista. Kankaanpään kaupunginmuseo toteuttaa taidekoulutuksen tallentamista osana museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa ja kerää tietoa talteen mm. vuosittain opiskelijoita haastattelemalla. Ja esimerkiksi Taidekoulun viestinnän opintojaksolla kaupunginmuseo on mukana palautteenantotilaisuudessa. Opiskelijoiden ideat saavat aikaan mielenkiintoista vuoropuhelua ja joskus toimivat sysäyksen antavana. Kaupunki kehittyy Taidekoulun ansiosta”, toteaa Kankaanpään kaupunginmuseon johtaja Kati Vainio.

Kuvataiteilijan tutkintoa opiskellessa nostetaan esiin myös taiteellisen ilmaisun lisäksi erilaisia ammatissa tarvittavia taitoja viestinnästä rahoitukseen ja kielitaitoon. Näitä opittuja taitoja pystyy luontevasti soveltamaan erilaisissa käytännönläheisissä taideprojekteissa pienryhmissä tai itsenäisesti toteuttaen koko opiskeluajan. Viime vuosina opintojen erilaisia tukimalleja on pystytty myös kehittämään, kun opetuksen tueksi on saatu erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palveluja.

Kankaanpää tarjoaa paikan keskittyä oman taiteellisen työn kehittämiseen ja opetuksen jatkuva kehittäminen luo mahdollisuuksia opetuksen aitoon henkilökohtaistamiseen ja oppimiseen aidoissa ammattiin valmentavissa oppimisympäristöissä.

Teksti: Tomi Kuusimäki
Kuva: Ika Närhi