Kuninkaanlähteelle rakennetaan uusi esteetön reitti ja kunnostetaan pysäköintialuetta

Vanha kuva Kuninkaanlähteeltä, kuvassa nainen ja lapsia lähteen reunalla

Kuva: Kankaanpään kaupunginmuseon kuvakokoelma 

Hämeenkankaalla Kankaanpäässä sijaitsevaa Kuninkaanlähdettä lähialueineen kehitetään eduskunnan tarkoitukseen myöntämällä jakovararahoituksella.

Alueelle suunnitellaan muun muassa pysäköintialueen kunnostusta Kyrönkankaantien varteen, esteettömän yhdysreitin rakentamista pysäköintialueelta lähteelle, esteettömän katselutasanteen rakentamista lähdealtaan reunaan, noin 50 metriä pitkän kulkusillan rakentamista lähteeltä laskevan puron varteen sekä lähdealueen kasvillisuuden siistimistä. Lisäksi alueen liikenneopasteita uusitaan tarvittavilta osin ja lähteelle laaditaan opastauluja eri teemoilla.

Hankkeen vetovastuu on lähteen alueella valtion maita hallinnoivalla Metsähallituksen Luontopalveluilla, mutta toteutusta suunnitellaan yhteistyössä useiden alueella toimivien tahojen kanssa. Toimenpiteiden suunnittelu, luvitukset ja kilpailutukset on tarkoitus saada valmiiksi siten, että maastotöihin päästäisiin kesällä 2025.

Kankaanpään kaupunki on mukana Kuninkaanlähteen alueen kehittämisessä.

Lisätiedot:
Metsähallitus
Matti Aromäki
040 191 7305