Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkille virallinen status – Kankaanpää yksi Geopark-kunnista

maastopyörä maanantain osallistujia pyöräilemässä

Kuva: Kankaanpäässä ja sen lähialueilla järjestetään viikoittain suositut maastopyörämaanantait. Kuva: Juha Rantanen / Sataelämystä.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark saa UNESCOn Global Geopark -statuksen sekä pääsee osaksi maailmanlaajuista 160 Geoparkin verkostoa. Geopark on kansainvälisesti merkittävien geologisten kohteiden yhteisbrändi ja sen toivotaan lisäävän matkailua alueella.

Geopark-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan rajaseuduilla. Geopark-kuntiin kuuluvat Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen, Parkano ja Kihniö. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkista tuli Suomen toinen UNESCO Global Geopark Rokuan jälkeen.

Geoparkin edellytys on merkittävä geologinen perintö, joka on vaikuttanut alueen luonnon ja kulttuurin kehitykseen. Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin geologinen pääteema kuvaa maiseman kehitystä muinaisesta vuoristosta nykyiseksi suomaaksi.

Geopark luontomarkkinoinnin kärkenä

 Kankaanpään kaupungin elinkeinojohtaja Marko Rajamäki on innoissaan statuksen saamisen johdosta.

– Geopark-status tarjoaa meille nyt uudenlaisen ponnistuslaudan, brändin alueemme markkinoinnin tueksi, joka toimii erottautumistekijänä muista maamme maaseutu- ja luontomatkailualueista. Kaunista luontoa ja hiljaisuutta löytyy kaikkialta – täällä tarjoilemme sen nyt uudella tavalla. Koetun ja edelleenkin läsnä olevan koronapandemian myötä lähi- ja luontomatkailu on kokenut ainutlaatuisen nosteen – siihen kannattaa nyt tarttua, Rajamäki sanoo.

Geopark-alueen suosituimpia nähtävyyksiä ovat Kivijata ja Spitaalijärvi Lauhanvuoren kansallispuistossa, Kauhaneva ja Katikankanjoni Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistossa ja Hämeenkankaan lähteet. Alueen laaja matkailupalvelutarjonta on koottu Lhgeopark.fi-sivustolle.

Taustalla vuosia jatkunut, laaja-alainen yhteistyö

Kunnat ovat jo vuosien ajan kehittäneet aluetta kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Geopark-statuksen hakuun valmistautuminen on edellyttänyt alueen laaja-alaista kehittämistä, kattavaa yhteistyötä, investointeja ja inventointeja, valintojen tekemistä sekä pitkäjänteistä sitoutumista Geoparkin jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitämiseen myös tulevaisuudessa, listaa Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry:n toiminnanjohtaja Terttu Hermansson.

– Yksittäisinä kuntina meillä ei olisi mahdollisuutta riittävästi satsata matkailun kehittämiseen – yhdessä kuntien, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen sekä rahoittajien kanssa panoksesta ja sen vaikuttavuudesta syntyy sen sijaan merkittävä, jatkaa elinkeinojohtaja Rajamäki.

Geopark on monipuolinen työkalu

 Geoparkien tehtävänä on lisätä tietoisuutta alueen geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön merkityksestä ja edistää niiden säilyttämistä, edistää kestävää kehitystä, ympäristökasvatusta ja geomatkailua sekä paikallistaloutta laajemmin.

– Täällä Kankaanpäässä tulemme Geoparkissa sen erityispiirteenä nostamaan esiin muun muassa Hämeenkangasta, taidetta ja ympäristökasvatusta, sanoo elinkeinojohtaja Rajamäki.

– Pyöräily on parin viime vuoden aikana nostanut hurjasti suosiotaan. Myös Kankaanpäässä tämä on koettu ja Hämeenkangas tarjoaakin maastopyöräilyyn mahtavat puitteet.

– Kankaanpää on taidekaupunki ja sen kautta tuomme yhden erityispiirteen Geopark-alueellemme. Taidekehän ja SAMKin Taidekoulun kautta ryhdymme tutkimaan ja tuottamaan uusia näkökulmia ja tuotteita luonnon, taiteen ja matkailun yhdistämisessä.

– Kankaanpään lyseo on jo Geopark-hakuvaiheenkin aikana ollut innokkaasti mukana ympäristökasvatuksen opetuksessa Geopark-näkökulmasta. Jatkamme tätä yhteistyötä tarjoten asian tiimoilta myös kansainvälisiä kontakteja, Rajamäki jatkaa.

Statuksen saaminen on vuosien työn tulos ja status on määräaikainen. Geoparkeille asetetaan valtava määrä kriteerejä, joiden toteutumista arvioidaan hakuvaiheessa ja statuksen myöntämisen jälkeen neljän vuoden välein.

Lisätietoja:

Kankaanpään kaupunki

Marko Rajamäki, elinkeinojohtaja, Kankaanpään kaupunki, 040 717 7578, marko.rajamaki@kankaanpaa.fi

Geopark-toiminnanjohtaja

Terttu Hermansson, toiminnanjohtaja, Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry, 040 675 7363, terttu.hermansson@lhgeopark.fi

Verkkosivuja:

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark: https://lhgeopark.fi/

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin virtuaaliopas: https://www.lauhanvuoriregion.fi