Markkinointiyhteistyöehdotusten haku 22.2.2024 asti

Markkinointiyhteistyöehdotusten haku 22.2.2024 asti

Kankaanpään kaupunki pyytää paikallisilta yhdistyksiltä esityksiä markkinointiyhteistyöksi vuodelle 2024.

Markkinointiyhteistyön tavoitteena on tuoda kaupungille näkyvyyttä monipuolisen ja elinvoimaisen yhdistystoiminnan avulla sekä lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja aktiivisuutta. Haluamme rakentaa yhteistyötä, joka hyödyttää niin kaupunkia kuin yhdistystännekin.

Saapuneet ehdotukset pisteytetään ja markkinointiyhteistyöhön varattu summa jaetaan pisteytyksen perusteella. Alla on lyhyt kuvaus siitä, mitä odotamme ehdotuksiltanne pisteytyksessä painotettavien kriteerien osalta:

  • Näkyvyys: Kuvailkaa yhdistyksenne medianäkyvyyden tasoa; paikallinen, maakunnallinen, valtakunnallinen, kansainvälinen. Huomioikaa myös sosiaalisen median tavoittavuus. Miten toisitte kanavissanne esiin kaupunkimme palveluita ja tapahtumia? Perinteisen logonäkyvyyden sijaan toivomme koko kaupungille positiivista näkyvyyttä.
  • Jäsenmäärä: Kertokaa yhdistyksenne jäsenmäärä ja kuvailkaa, miten markkinointiyhteistyö voisi auttaa sen kasvattamisessa.
  • Vaikuttavuus alueella ja kaupunkilaisten aktivoiminen: Kertokaa, miten yhdistyksenne toiminta vaikuttaa positiivisesti Kankaanpään asukkaisiin. Onko toiminnallanne konkreettisia vaikutuksia alueen elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin? Mitä toimenpiteitä ehdotatte kaupunkilaisten osallistamiseksi yhdistyksenne tapahtumiin tai toimintaan?
  • Kaupungin strategian huomioiminen: Kaupungin strategiset päämäärät ovat Älykäs ja monipuolinen elinvoima, Mukava arki sekä Kestävä ja ketterä kaupunki. Ehdottakaa, kuinka yhdistyksenne toiminta voi tukea näitä päämääriä. Miten voimme työskennellä yhdessä kaupungin kehittämiseksi?

Ehdotustenne toivotaan olevan selkeitä, realistisia ja innovatiivisia.

Kaupunkistrategia 2030 (PDF)

Markkinointiyhteistyöehdotuksia pyydetään 22.2.2024 mennessä sähköisesti osoitteeseen viestinta@kankaanpaa.fi. Määräajan jälkeen tulleet ehdotukset siirtyvät seuraavalle vuodelle.

Lisätiedot: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Leena Kuusimäki, leena.kuusimaki@kankaanpaa.fi, p. 050 577 5200

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli