Tieto kuulutuksesta, Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Tieto kuulutuksesta, Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Asia:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käsiteltävänä Neoen Renewables Finland Oy:n Paholammin tuulivoimapuistoa Kankaanpäässä koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 5.5. – 4.7.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi).

Kuulutus: Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää, ympäristövaikutusten arviointiselostus (nähtävillä 5.5.-4.7.2022)

  • Arviointiselostus liitteineen ja Natura-arvioinnit ovat luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA
  • Yleisötilaisuus: Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 24.5.2022 klo 17–19 Honkalassa (osoite: Honkalantie 1, 38950 Honkajoki)
  • Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen: YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää YVA-selostuksen kuulemisen yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 4.7.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Viitteeksi VARELY/2957/2021. Mikäli kyseessä on Natura-alueen haltijan lausunto, pyydetään tämä mainitsemaan lausunnon otsikossa.​​