Työhyvinvoinnin edistämisen pitää olla jatkuvaa

Kankaanpään kaupunginjohtajana olin surullinen uutisesta, joka oli Kankaanpään Seudussa torstaina 1. marraskuuta (Väite: Kankaanpäässä johdetaan pelolla). Esitän pahoitteluni niille, jotka ovat kokeneet tulleensa kaltoin kohdelluksi työssään Kankaanpään kaupungilla.

Esitetyt väitteet vaativat välitöntä ja syvällistä asiaan puuttumista. Kutsuin perjantaina 2. marraskuuta koolle pääluottamusmiehet sekä työsuojelujaoksen eli työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikön. Tässä tapaamisessa asiasta keskusteltiin tietoon tulleiden kokonaisuuksien varassa ja sovittiin tulevista toimenpiteistä. Tapaamisen jälkeen kaupunginsihteeri tiedotti asiasta kaupungin henkilöstöä.

Aihetta käsiteltiin myös luottamushenkilöiden kanssa Kankaanpään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 5. marraskuuta. Kaupunginhallitus kävi aiheesta monipuolisen keskustelun ja painotti työntekijöiden hyvinvoinnin merkitystä koko organisaatiolle. Kaupungin tulee olla isona työyhteisönä esimerkkinä myös muille ja tuottaa hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimiva, avoin ja vuorovaikutteinen viestintä on äärimmäisen tärkeää koko kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunginhallitus antaa täyden tukensa kaupunginjohdolle ja henkilöstöjohtamiselle.

Työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin organisaatiossa on jatkuvaa ja suunnitelmallista. Sitä tehdään yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Työyhteisössämme ei suvaita minkäänlaista kiusaamista tai eriarvoisuutta ja mahdollisesti esille tulleisiin asioihin puututaan heti. Tavoitteena on luoda avoin ja positiivinen ilmapiiri, jossa yksilö voi tuoda kokemansa epäkohdat luontevasti esiin ja niihin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa. Syrjintä tai muu epäasiallinen käytös ei missään tapauksessa ole hyväksyttyä Kankaanpään kaupungin organisaatiokulttuurissa.

Kankaanpään kaupunki on hyvin ylpeä osaavasta henkilöstöstään ja on sitoutunut jokaisen hyvinvoinnin turvaamiseen työssä. Asian julkisesta käsittelemisestä huolimatta toivon jokaiselle työntekijällemme työrauhaa.

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, puh. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi