Vapaa-ajanpalvelut nousivat esille sähköisen asioinnin kyselyssä

Vapaa-ajanpalvelut nousivat esille sähköisen asioinnin kyselyssä

Vapaa-ajanpalvelut nousivat esille sähköisen asioinnin kyselyssä

Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohanke selvitti kuntalaisten näkemyksiä sähköisestä asioinnista kyselyllä huhtikuun aikana. Vastauksia kyselyyn koko alueelta tuli 169, Kankaanpäästä vastauksia saatiin 77. Suurin vastaajaryhmä oli ikäluokasta 40-55- vuotiaat.

-Koska kysely toteutettiin ainoastaan sähköisessä muodossa, oli oletettavaa, että suurin osa vastaajista myös käyttää sähköisiä palveluita. Vastausten määrä suhteutettuna koko seutukunnan asukaslukuun ei tietenkään kerro koko totuutta, mutta antaa meille hieman suuntaviivoja siitä, mihin kehittämisen painopisteet kannattaa priorisoida, digitalisaatiohankkeen koordinaattori Heli Puputti kertoo.

Vapaa-ajanpalveluiden saatavuus sähköisesti korostui

Kyselyssä korostui vapaa-ajanpalveluiden saatavuus sähköisesti. Karttapalvelu, josta selviäisi esimerkiksi alueen ulkoilureitit, kulttuuri- ja liikuntakohteet sekä ravintolat ja majoitusliikkeet, oli yksi eniten toivotuimmista palveluista. Samoin liikunta- ja kulttuuripalveluiden sähköinen varaaminen ja maksaminen, sekä liikuntapaikkojen kunnossapidon seuranta nousi kyselyssä selkeästi esille.

-Meneillään oleva toinen, digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden hanke, pyrkii osaltaan vastaamaan liikunta-ja kulttuurikohteiden sekä ulkoilureitistöjen saatavuuteen digitaalisesti. Tänä kesänä hankkeessa tehdään demoreittejä kaikkien mukana olevien kuntien alueella. Tapahtumien sähköiseen varaamiseen ja maksamiseen meillä on jo työkalu olemassa, se pitää vaan ottaa aktiivisemmin käyttöön, Puputti painottaa.

Sivistyspuolella korostui varhaiskasvatuksen hoitoaikojen sähköinen varaaminen ja koulujen käyttämän Wilma-järjestelmän tärkeys viestinnässä kodin ja koulun kanssa.

-Wilmaan saatiin kevään aikana huoltajien sähköinen Suomi.fi-tunnistautuminen, joten koulut pääsivät eroon tunnusten luomisesta. Sähköistä asiointia parannetaan tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuspuolella.

Kotisivut tärkein tiedonlähde – kritiikkiä sekavuudesta

Viestinnän saralla kuntien kotisivut koettiin tärkeimmäksi tiedonlähteeksi. Suurin osa vastaajista koki useimmiten löytävänsä haluamansa tiedon oman kuntansa internetsivuilta. Vapaassa palautteessa usea vastaaja oli kuitenkin kertonut tiedon olevan hankalasti löydettävissä ja sivustojen rakenteen olevan sekava.

-Tämä on kuntien perisynti. Kunnilla on paljon toimintoja ja kaikilla toimialoilla omat alasivunsa. Usein käy niin, että sivuja ei muisteta päivittää ja vanhaa tietoa poistaa sitä myöden, kun uutta tulee. Tähän pitäisi panostaa enemmän ja sivustojen hakutoimintoja parantaa. Kankaanpäässä chat-palvelu on varmasti osittain paikannut tiedon löytymistä, Puputti arvelee.

Palauteen antaminen esillä useassa kohdassa

Kyselyn useammassakin osassa kysyttiin palautteen antamisesta. Verkkosivujen palautelomake koettiin tärkeimmäksi palautteenantokanavaksi, sähköpostin tullessa hyvänä kakkosena.

-Palautteen antoon ja sen käsittelyyn on panostettu uuden palautekanavan myötä. Kuntalaiset ovat kohtuullisen hyvin löytäneet sen käyttöönsä ja kokemukset ovat tähän asti olleet positiivisia.

Myös vapaata palautetta kyselyssä annettiin paljon. Esille tuli mm. sosiaalisen median kanavien kehittäminen, huoli digituen antajista palveluiden sähköistämisen myötä, kehitysehdotuksia matkailuun ja paljon muuta.

-Kaikki palaute on toimitettu oikeille vastuutahoille. Kiitämme jokaista kyselyyn vastannutta ja palautetta antanutta henkilöä! Pyrimme kohdistamaan kehitystoimia palautteen perusteella, unohtamatta perinteistä asiointia, mikä ei tule digitalisaation myötä poistumaan, Puputti summaa.

Lue tästä raportti kyselyn tuloksista

Lisätiedot:

Heli Puputti
Hankekoordinaattori
heli.puputti@kankaanpaa.fi
044 5772231