Varhaiskasvatukseen haetaan määräaikaista resurssierityisopettajaa, haku päättyy 12.6.

Varhaiskasvatukseen haetaan määräaikaista resurssierityisopettajaa, haku päättyy 12.6.

Kankaanpään kaupungin varhaiskasvatuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen resurssierityisopettajan määräaikainen toimi hanketyöntekijänä ajalle 1.8.2022 – 31.12.2023.

Kankaanpään kaupungin varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen lapsen tuen uudistamiseen vuosille 2022 – 2023. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja palkataan hankerahoituksella tukemaan kolmitasoisen tuen käyttöönottoa, vahvistamaan varhaiskasvatuksen erityisopetusta sekä kehittämään vahvan yleisen tuen menetelmiä. Kankaanpään varhaiskasvatuksessa toimii tällä hetkellä kolme varhaiskasvatuksen kiertävää erityisopettajaa, joiden tiimissä resurssierityisopettaja tulee työskentelemään.

Kankaanpäässä on kuusi kunnallista ja kaksi yksityistä päiväkotia sekä perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatuksen piirissä on noin 500 lasta. Hankkeen tavoitteena on erityisopettajien osaamisen hyödyntäminen optimaalisella tavalla, kehittämällä uusia toimintatapoja. Tiimin erityisopettajien tehtäviä tullaan muokkaamaan vastaamaan tuen tarpeiden painopisteitä. Hanketyöntekijänä pääset vaikuttamaan hankkeen toteuttamiseen.

Toivomme sinulta vahvaa varhaiserityiskasvatuksen osaamista, aloitteellisuutta sekä kehittämismyönteisyyttä. Hanketyöntekijänä tarvitset kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana moniammatillista verkostoa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaiseen toimeen on varhaiskasvatuslain 540/2018 30 § mukainen kelpoisuus:
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus OVTES mukainen 2799,19 € / kk ja työaika 38 h 15 min / vko.

Haku 12.6.2022 klo 21:00 mennessä Kuntarekry.fi -sivujen kautta: Tästä suoraan resurssierityisopettajan hakuilmoitukseen

Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan kelpoisuus ja kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista tulee liittää kopio sähköisen hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Hakuaika päättyy 12.6.2022 klo 21.00.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Maria Saimala p. 044 577 2524, maria.saimala@kankaanpaa.fi