Varsinais-Suomen ELY-keskus antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 1.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Neoen Renewables Finland Oy:n Kankaanpään kaupunkiin suunnittelemaa Paholammin tuulivoimapuiston hanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Asiaa koskeva kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 1.9.- 3.10.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

 

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli