Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 28.2.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA.

Lausunnon paperiversioon voi tutustua Kankaanpään kaupungintalon Suunnittelutoimistossa 3 krs, Kuninkaanlähteenkatu 12

 

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli