Yrittäjän info koronatilanteessa – www.kankaanpaa.fi/yrittajalle

Yrittäjän info koronatilanteessa – www.kankaanpaa.fi/yrittajalle

(päivitetty 4.5. klo 8.30)

Kaupungin elinkeinopalvelut kokoaa tälle infosivulle koronavirustilanteeseen liittyvää tietoutta yrittäjille ja yrityksille. Yritysneuvonnan ja muidenkin elinkeinoasioiden osalta olemme tavoitettavissa eri tavoin – puhelimitse, sähköpostitse, Skypen kautta, elinkeinotoimen Messengerillä ja tarvittaessa, tilanteen niin vaatiessa myös tavaten. Tapaamisesta sopimiseksi soita kuitenkin ensin, arvioidaan tilanne sekä käytettävä yhteydenpito- ja työskentelytapa.

Yhteystiedot


Yksinyrittäjä

Alla olevassa kuvassa kootusti yksinyrittäjän käytettävissä olevat keinot koronavirustilanteessa.

1. Yksinyrittäjän tuki

Tukihaku on käynnistynyt!

Kankaanpään kaupunki myöntää yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 koronaepidemiasta johtuen.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Avustuksen hakeminen

Kankaanpäässä tukihakemuksen voi jättää joko sähköisesti verkossa (vahva tunnistautuminen) tai täytettynä ja allekirjoitettuna word-lomakkeena sähköpostitse tai postitse toimitettuna.

Sähköinen asiointi

Sähköinen hakemuslomake (HUOM! Ohjautuu Porin kaupungin sähköiseen asiointiin)

Hakulomake

Täytettävä ja tulostettava tukihakemus (DOC)

 • Sähköpostitse toimitettavat hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: kirjaamo@kankaanpaa.fi
 • Postitse toimitettavat hakemukset tulee lähettää osoitteella: Kankaanpään kaupunki, Kirjaamo, PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ

Hakuohjeet

Yksinyrittäjän tuen hakeminen (HUOM! On tärkeää, että luet koko ohjeen ennen hakemuslomakkeen täyttöä)

Lisää aiheesta:

2. Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lisätietoja: TEM:n vastauksia yrittäjien kysymyksiin

Voit saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Kriteerien täyttyessä sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020.

Tee ilmoittautuminen TE-palveluiden OmaAsiointi-palvelussa: OmaAsiointi

 • Henkilöasiakkuus-lisätietoja kenttään tämän hetkinen tilanne vapaamuotoisesti, miten pandemia on vaikuttanut yrityksen toimintaan ja maininta, että tulee hakemaan yrittäjän työttömyysturvaa.
 • Päivitä koulutustiedot ja aiemmat työsuhteesi.
 • Lue vahvistusilmoitus tarkasti! Mahdollisesti sinun tulee tehdä vielä palvelutarvearviointi sekä työllistämissuunnitelma. Ellei niitä tee, niin työnhaku katkeaa muutaman päivän sisällä. Oma asiointi-palvelua on hyvä seurata muutama ilmoittautumisen jälkeen.
 • TEM:n ohjeet työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

3. Finnvera

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Suosittelemme asiakkaitamme toimimaan seuraavasti:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Katso lisätietoja: Finnveran tuki koronavirustilanteessa

4. Verohallinto

Verohallinto on koonnut ohjeita yrityksille ja yrittäjille, joilla on vaikeuksia ilmoittaa ja maksaa veronsa ajoissa.


Yritys-Suomi talousapuneuvonta

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa, neuvoo ja ohjaa talous- ja maksuvaikeuksissa olevia pk-yrityksiä ja yrittäjiä ja sen tavoitteena on ehkäistä turhia konkursseja tarjoamalla alhaisen yhteydenottokynnyksen maksutonta talousneuvontaa puhelimitse. Kun talousvaikeuksia ilmenee, soita mahdollisimman pian Talousavun palvelunumeroon 0295 024 880. Lisätietoja: Talous- ja velkaneuvonta yrityksille ja yrittäjille


Muut yritysten avustukset ja tuet

ELY-keskuksen rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken avustushakemuksen laatiminen tapahtuu yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä hakemuksen lähettämishetkellä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.

Satakunnan ELY-keskus

 • Mikäli yritykselläsi on käynnissä kehittämis- tai investointihanke, johon olet saanut Ely-keskukselta avustusta, tiedot ohjeistuksesta linkistä: ELY-keskusten yrityspalvelut
 • ELY-keskuksen avustushaku on käynnistynyt ja lisätietoja löydät linkistä: ELY-keskus poikkeusrahoitus
 • Valtakunnallinen ELY-keskuksen puhelinpalvelu antaa neuvoja yrityksille arkisin klo 9-15 puh. 0295 024 800
 • Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostiosoitteeseen:poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
 • Sähköisen hakemuksen täyttämiseen liittyvää teknistä neuvontaa saa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta arkisin klo 9.00-16.15, puh. 0295 020 500.

Tiivistetysti 10 000 euron avustus kohdistuu tilanneanalyysin tekemiseen, jossa hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla: yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset ja välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella 50 % laskennallisista palkkamenoista. Tilanneanalyysissä yritys voi selvittää ja suunnitella mm. yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja ja tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Suurempi, maksimissaan 100 000 euron avustus koskee kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavia: liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, alihankintaverkoston kehittäminen, tuotannon uudenlainen organisointi, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen sekä osaamisen vahvistaminen. Avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Pääset laatimaan hakemusta tästä linkistä: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

Hakemusohje löytyy tästä: Ely-Keskus, hakemusohje

Business Finland

Business Finland lanseerasi kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikeuksia. Rahoituksella esim. matkailu- tai kulttuurialan yritys tai valmistavan teollisuuden yritys voi kehittää toimintaansa, jota koronatilanne on kriisiyttänyt. Tällä hetkellä rahoitus ei koske toiminimiyrittäjää. Lisätiedot rahoituksesta löydät tästä: Business Finlandin häiriötilannerahoitus

Tutustu oheisen linkin antamiin tietoihin, katso kohta usein kysytyt kysymykset ja pohdi, miten sinun yrityksesi voisi hyödyntää rahoitusta. Alueellemme on jo tullut useita myönteisiä päätöksiä rahoituksen osalta, joten vaikka rahoitusta ovat hakeneet jo tuhannet yritykset, käsittelyaikataulu on nopea.


Alla olevassa kuvasta yritysten eri rahoitusmuodot yrityksen koon mukaan jaoteltuna.


Tietopaketit

Eri tahot tarjoavat tietopaketteja koronavirustilanteen aiheuttamien talousvaikeuksien ja muiden muutosvaikutusten tilanteessa toimimisessa.

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien tietopaketti: Kaikki koronasta yrittäjälle

Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari on koonnut ohjeistuksia yrityksille ja toimenpide-ehdotuksia valtiovallalle sekä tietoa koronavirukseen liittyen: Keskuskauppakamarin ohjeistuksia koronavirustilanteessa

Team Finland –verkosto

Team Finland -verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Lisätietoja: Valmistautuminen koronaan (Team FInland)