Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä – yleisötilaisuus 13.8.2024 klo 17

Ilmakuva Kirkkokallion tuulimyllyistä

Kaava-alue sijoittuu Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolelle, noin 16 kilometrin etäisyydelle. Suunnittelualue rajoittuu lounaasta Siikaisten kunnanrajaan. Siikaisten keskustaajama sijaitsee noin 16 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen lounaispuolella ja Isojoen keskustaajama noin 20 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa enimmillään 16 tuulivoimalan rakentamisen.

Osayleiskaavan laadintatyö on saatu ehdotusvaiheeseen ja kaupunginhallitus on 24.6.2024 § 222 päättänyt asettaa Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Alueen osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto ja kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.7.–3.9.2024 välisen ajan Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin verkkosivuilla www.kankaanpaa.fi / Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja maankäyttö / Nähtävillä olevat kaavat.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoon ja tehdä muistutus asiasta kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa os. Kankaanpään kaupunki, Suunnittelutoimisto, Kuninkaanlähteenkatu 12 (3. krs) / PL 36, 38701 Kankaanpää tai kirjaamo.kaupunkisuunnittelu@kankaanpaa.fi.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaehdotuksen yleisötilaisuus järjestetään 13.8.2024 klo 17.00 Kankaanpään Honkajoen monitoimitalo Honkalassa, Honkalantie 1, 38950 Honkajoki. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteydestä ilmoitetaan Kankaanpään kaupungin verkkosivuilla www.kankaanpaa.fi / Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja maankäyttö / Nähtävillä olevat kaavat.

 

Lisätietoja antavat:

Ilkka Vainionpää, rakennustarkastaja,
kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja
Kankaanpään Kaupunki
PL 36, 38701 Kankaanpää
puh. 044 577 2751
ilkka.vainionpaa@kankaanpaa.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy
Tarja Outila,
projektijohtaja
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
puh. 044 088 8163
tarja.outila@fcg.fi

 

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli