Kankaanpää vetää alkavaa Pohjois-Satakunnan digihanketta – avustusta Valtiovarainministeriöltä

Digitalisaatio

Valtiovarainministeriö on myöntänyt yhteensä 8,27 miljoonaa euroa valtionavustusta 27:lle eri digitalisaatiohankkeelle kuntien toimintatapojen tai palveluprosessien uudistamiseksi. Yksi näistä hankkeista on Pohjois-Satakunnan yhteinen digitalisaatiohanke, joka saa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä tukea 131 700 €.

Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohanke on alueen digitalisaatiota edistävä hanke, jolla kehitetään ja uudistetaan alueen kuntien palveluprosesseja ja toimintatapoja. Mukana ovat Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Pomarkku ja Siikainen. Tuki on 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen 15 %:n omarahoitusosuuteen, joka on jaettu suhteessa asukasluvun mukaan. Kankaanpään kaupunki toimii yhteishankkeessa hallinnoijana.

Uusia toimintamalleja kokeilujen kautta

– Hankkeen kehittämisen kohteena ovat erityisesti kuntien asiakaspalveluprosessit, joita digitalisoinnin myötä nostetaan uudelle tasolle, kertoo hankekokonaisuuden suunnitellut markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna Kankaanpään kaupungilta. – Mukana olevat kunnat tukevat toisiaan palvelutuotannossa keskittämällä resursseja ja osaamista yhteiseen kehitystyöhön.

– Kuntaliiton ajatus ”digitalisaatio on asiakkaasta” on tarkoitus juurruttaa organisaatioihin toimintatavaksi, kertoo Luotolinna. Myös kuntalaisia tullaan osallistamaan kehitystyöhön.

Hankkeessa arvioidaan kuntien digikypsyys ja samalla rakennetaan Pohjois-Satakunnan oma digitalisaatiopolku. Selkeimmän digipotentiaalin omaavat palveluprosessit kuvataan ja samalla lähdetään tekemään kokeiluja, joiden avulla palveluiden digitalisaatioastetta viedään eteenpäin.

Esimerkkeinä mahdollisista kokeiluista ovat paikkatietoon perustuvat palautejärjestelmät, kunta-applikaatiot, sähköiset varaus- ja ilmoittautumispalvelut, digitaalinen asiakaspalvelu (esim. verkkochat), tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet ym. Kokeiluissa tullaan ensisijaisesti hyödyntämään tarjolla olevat avoimen lähdekoodin ratkaisut.

Toimintatapojen muutos edellyttää vahvaa sisäistä johtamista, tukea ja koulutusta. Mukana olevien kuntien henkilöstö otetaan mukaan hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessa, jotta toiminta juurtuu osaksi organisaatiota. Myös kuntalaisten suuntaan tarjotaan digitukea ja -neuvontaa. Tässä hyödynnetään yhteistyötä Satakuntaliiton suuntaan, joka koordinoi digitukea alueella.

Digitalisaatiolla vastataan muuttuviin palvelutarpeisiin

Digitaalisen aikakauden kunnan menestys perustuu siihen, kuinka hyvin se pystyy ennakoimaan ja tunnistamaan asukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeita sekä kehittämään palveluita kokonaisuuksina yhdessä muiden kanssa. Hallinnon ja toiminnan organisoimisen tavoitteena tulee digitaalisen aikakauden kunnassa olla se, että kunta pystyy vastaamaan ennakoivasti kuntalaisen tai asiakkaan palvelutarpeeseen.

– Kankaanpään kaupunki päätti lähteä viemään digitalisaatiota eteenpäin perustamalla syksyllä organisaation sisäisen digiryhmän, kertoo digiryhmän puheenjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko. – Valtiovarainministeriön digikannustinhaussa tarjolla oli avustusrahaa kuntien yhteishankkeille, joten totesimme, että on luontevaa kutsua Pohjois-Satakunnan muut kunnat hankkeeseen mukaan.

– Palvelut ympärillämme digitalisoituvat ja kuntalaiset tottuvat käyttämään digitaalisia palveluita elämän eri osa-alueilla. Kuntien tulee pysyä tässä kehityksessä mukana ja kehittää omia palveluitaan vastaamaan näitä tarpeita, jatkaa Vanhahonko.

Aktiivista yhteistyötä valtakunnallisesti

Hanke käynnistetään välittömästi ja se kestää marraskuuhun 2021. Hanke toteutetaan käytännössä yhteisten työpajojen, koulutusten sekä kuntien omien digitapaamisten kautta. Työtä hallinnoi hankkeelle palkattava projektikoordinaattori, joka huolehtii tapaamisten järjestelyistä, aikataulutuksista sekä raportoinnista.

Digikannustinjärjestelmään pääsy edellyttää hankkeen puitteissa tehtävää laajaa, valtakunnallista yhteistyötä. Mukana olevien kuntien on osallistuttava Valtiovarainministeriön tai muuhun kansallisen kehittämisen edellyttämään yhteistyöhön.

Liitteet

Lisätietoja

Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, 044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi

Johanna Luotolinna, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, 044 577 2212, johanna.luotolinna@kankaanpaa.fi