Uusien oppilaiden (v. 2014 syntyneet) kouluun ilmoittautuminen käynnissä 24.3.2021 saakka

Honkajoen uusi yhtenäiskoulu

Vuonna 2014 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2021 – 2022 alussa. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-nimisen nettikäyttöliittymän avulla ilmoittautumislomakkeen keskiviikkoon 24.3.2021 mennessä.

Mikäli haluatte paperilomakkeen, yhteydenotot Kangasmetsän koulun kanslistiin Merja Laurilaan (044 577 2361) tai Honkajoella koulujen toimistosihteeri Anne Vähäniemeen (050 5775 206). Päätökset kouluun ottamisesta tehdään 24.3.2021 ilmoittautumisten perusteella.

Koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9. Syysloma viikko 43, syyslukukausi päättyy 22.12.2021. Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022, talviloma viikko 8, lukuvuosi päättyy 4.6.2022.

Wilma-järjestelmän toimintaohjeet

Lapsen ilmoittamiseen tarvitset tunnuksen Wilma-järjestelmään ja oikeuden lapsen tietoihin. Huom! Huoltaja, jolla on jo Wilma-tunnus, ei tee uutta tunnusta. Wilmassa on Pysyvä tiedote siitä, miten lapsi lisätään omaan tunnukseen. Ne, joilla ei ole Wilma-tunnusta, luovat sellaisen avainkoodin avulla (tiedote lähetetty huoltajille).

  1. Kirjaudu tunnuksen luomisen jälkeen Wilmaan ja valitse koulutulokkaasi.
  2. Mene kohtaan Lomakkeet.
  3. Tarkista ja täydennä tiedot lomakkeella Yhteystietojen päivitys.
  4. Ilmoita lapsesi kouluun lomakkeella Perusopetukseen ilmoittautuminen.

Koulunkäynnin aloittamisen lykkäys

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sivistysjohtaja Heikki Kiviniemelle, Kankaanpään sivistystoimisto, PL 47, 38701 Kankaanpää. Mukaan tulee liittää lääkärin, psykologin tai perheneuvolan antama lausunto. Kyseinen anomus toivotaan lähetettävän 14.5.2021 mennessä.

Koulutulokkaiden vanhempainilta sekä kouluun tutustuminen

Koulutulokkaiden vanhemmille pidetään keväällä (tai alkusyksystä) vanhempainillat erikseen ilmoitettavana ajankohtana päiväkodeissa tai kouluissa. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille vanhemmille, joiden lapset aloittavat 1. luokan Kankaanpään kouluissa syksyllä 2021. Vanhempainilloissa käydään läpi esi- ja alkuopetukseen liittyviä asioita.

Koulutulokkaiden tutustuminen kouluun järjestetään tiistaina 4.5.2021. Lisätiedot tutustumispäivästä saa lähikoulusta ja päiväkodeista myöhemmin kevään aikana. (Koronatilanne saattaa muuttaa kouluun tutustumista).

Tervetuloa kouluun -opas

Tervetuloa kouluun 2021 -oppaaseen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä tietoja. Tämän oppaan toivotaan olevan lapsen ja perheen tukena koulunkäynnin alkaessa. Oppaassa on lisäksi tietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä Kankaanpään musiikkiopiston ja Keskustan koulun yhteistyönä toimivasta musiikkipainotteisesta luokasta.

Lisätietoja

Koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9. Syysloma viikko 43, syyslukukausi päättyy 22.12.2021. Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022, talviloma viikko 8, lukuvuosi päättyy 4.6.2022.

Lisätietoja koulun aloittamiseen ja kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa antavat Keskustan koulun rehtori Pekka Hynninen (044 -5772 351) ja sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi (044-5772 441) sekä koulujen rehtorit, yhteystiedot: Koulut.

Tutustu myös kaupungin verkkosivujen Varhaiskasvatus ja koulutus –> Perusopetus -valikon alla oleviin tietoihin.