Kankaanpää sai positiiviset tulokset Arttu2-tutkimusohjelmassa

Kankaanpään kaupunki osallistui vuosina 2014–2018 Suomen Kuntaliiton toteuttamaan Arttu2-tutkimusohjelmaan. Tutkimusten tuloksia esiteltiin Kankaanpään kaupunginvaltuuston vuotuisen valtuustoseminaarin yhteydessä, jossa kaupungin luottamushenkilöt sekä johtavat viranhaltijat valmistelevat tulevan vuoden talousarviota.

Monipuolista ja vertailukelpoista aineistoa päätöksenteon tueksi

Arttu2 on Suomen Kuntaliiton laaja-alainen tutkimusohjelma, joka toimii jatkumona Kuntaliitossa jo 90-luvulta lähtien tehdylle tutkimustyölle, joka luotaa moniulotteisesti kunnissa tehtyjen muutosten vaikutuksia niin kuntiin kuin kuntalaisiinkin. Vaikutuksia selvitetään suhteessa mm. kunnallisiin palveluihin, demokratiaan ja johtamiseen, kuntatalouteen sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

Tutkimusohjelmassa oli mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. Kankaanpää edusti 10 000 – 20 000 asukkaan kuntia/kaupunkeja.

Hyvät tulokset Kankaanpään osalta

Arttu2-ohjelman puitteissa toteutettiin Kankaanpäässä kaksi laaja-alaista kyselytutkimusta sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien taholla. Vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä Kankaanpään tulokset olivat lähes kautta linjan positiivisempia kuin Arttu2-kunnissa keskimäärin ja positiivisempia kuin vastaavat vuoden 2015 kyselyn tulokset.

Palvelutuotannon suhteen Kankaanpäässä ollaan tyytyväisiä mm. kirjasto-, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Taloudellisesta näkökulmasta nämä myös tuotetaan Kankaanpäässä varsin kohtuullisin kustannuksin. Luottamus kunnalliseen päätöksentekoon sekä tunne mahdollisuuksista vaikuttaa yhteisiin asioihin olivat myös hyvällä tasolla.

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäen mukaan tulokset peilasivat hyvin sitä tilannekuvaa, joka Kankaanpäästä muodostuu hyvine ja vähän heikompinekin puolineen. Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää totesi, että tutkimusohjelman tulokset tarjoavat kattavan tietopaketin, jonka pohjalta on hyvä jatkaa työtä strategian toteuttamisen parissa.

 

Arttu2-ohjelman tuloksia Kankaanpään osalta, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom: https://www.kankaanpaa.fi/attachments/gallery/ARTTU2_tuloksia__Kankaanpaan_nakokulmasta_04102018.pdf

 

Arttu2-ohjelmaan liittyen havaintoja Kankaanpään kaupungin taloudesta, Arttu2-ohjelman tutkimusjohtaja, emeritusprofessori Pentti Meklin: https://www.kankaanpaa.fi//attachments/gallery/ARTTU2_Kankaanpaan_taloudesta_04102018.pdf

 

Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpään sekä elinkeinojohtaja Marko Rajamäen kommentit tuloksiin liittyen (Suomen Kuntaliiton video): https://dreambroker.com/channel/o7qq6vep/6ns02e11

Lisätiedot
Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi