Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2018: Taloudessa ollut ylijäämä auttaa kaupungin vaikean vuoden yli – kestävästä talousohjelmasta askelmerkit tulevaisuuteen

kaupungintalo julkisivu

– Vuosi 2018 oli taloudellisessa mielessä erittäin huono vuosi, toteaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. Kankaanpään kaupungin vuoden 2018 tulos oli lopulta 3,21 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Positiiviseksi laadittu talousarvio kääntyi jo vuoden kuluessa miinuksen puolelle, kun määrärahoja jouduttiin korottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon puolella. Molempien osalta menot kasvoivat yli 7 prosenttia ja kaupunginvaltuusto myönsi sote-puolelle 1,8 miljoonan euron ja erikoissairaanhoitoon 750 000 euron lisämäärärahat.

Lisäksi kaupunki teki musiikkiopiston kiinteistöstä 494 480 euron ja Lohikon palvelukodista 437 226 euron ylimääräiset arvonalennukset. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä 3,19 miljoonaa euroa. Tällä tuloksella taseessa on alijäämää tilivuoden lopussa 22 960,68 euroa.

Kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä on 3 432 000 euroa. Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 9,83 miljoonaa euroa. Konsernilainakanta on 5 971 euroa asukasta kohden (vuonna 2017 5738 euroa/asukas).

Kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 0,52 prosenttia, mikä on hyvä tulos ottaen huomioon, että uusien virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus on keskimäärin 1,3 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 prosenttia (vuonna 2017 -0,6 %).

Investoinneilla parannetaan elinvoimaa ja vetovoimaa

Kaupungin investoinnit vuonna 2018 olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa (vuonna 2017 7,7 miljoonaa euroa). Suurimpana investointina jatkui liikuntakeskuksen peruskorjaus, jossa käynnistynyt uimahallin osuus on arvoltaan 3,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 saatettiin loppuun myös urheilukentän peruskorjaus sekä kirjaston peruskorjaus ja laajennus. Uudistettu kirjasto avattiin käyttöön helmikuussa 2018. Kirjaston kokonaisala laajeni 400 neliötä ja on nyt kooltaan 1200 neliötä. Liikenneväylien kunnostukseen käytettiin 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2018 aikana.

Kaupungin lainamäärä oli 43,7 miljoonaa euroa (vuonna 2017 41,7 miljoonaa euroa). Lainaa on 3814 euro asukasta kohden (vuonna 2017 3601 euroa/asukas). Kaupungin voimakas investointitahti jatkuu vielä tulevinakin vuosina, mikä johtaa velkaantumisen kasvuun. Kuluvan taloussuunnitelmakauden lopussa lainaa ennakoidaan olevan noin 5580 euro asukasta kohti.

– Alhainen korkotaso mahdollistaa pienet rahoitusmenot, mutta tilanne on poikkeuksellinen, ja tulevaisuudessa onkin syytä varautua korkotason nousuun. Kaupunki on korkosuojannut osan lainasalkustaan. Lainamäärän kasvu on talouden kannalta suuri haaste tulevaisuudessa. Maksukykyisyydestä on pidettävä huolta, korostaa kaupunginjohtaja Hatanpää.

Kaupunkistrategia toimii kehittämisen ohjenuorana

Kaupungin kehittäminen säilyy edelleen tärkeänä tavoitteena taloudellisesti vaikeista ajoista huolimatta. Kaupunki päätti osallistua viime vuonna mukaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, joissa katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään ratkaisuja isoihin haasteisiin. Kankaanpää on mukana muun muassa seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman hankkeessa, Tampereen Yliopiston kanssa jatkuu venyvän teknologian kehitystyö ja matkailua kehitetään olemalla mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hankkeessa.

Vuonna 2017 laaditun kaupunkistrategian mukaan ”Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä”.

Strategian pohjalta laaditaan muun muassa elinvoima- ja vetovoimaohjelma, jonka valmistelu aloitettiin maaliskuussa 2018. Työhön on osallistunut useiden eri sidosryhmien edustajia ja ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Strategiansa mukaisesti Kankaanpään kaupungilla on tavoitteena valjastaa käyttöön älykkäitä teknologioita kaupunkilaisten asumisviihtyvyyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Tästä esimerkkinä muun muassa älykäs valaistuksen ohjaus, jota aletaan ottaa käyttöön kaupungin katuvalaistuksessa. Tätä pilotoitiin vuonna 2018 Tapalan asuinalueella yhteistyössä paikallisen energiayhtiö Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa.

Elinkeinotoiminta sekä sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen vaikutukset

Elinkeinopalvelut-yksikön toiminta käynnistyi 1.1.2018 osana kaupunkiorganisaatiota. Tämä juontui vuonna 2017 tehdystä päätöksestä lakkauttaa alueellisen elinkeinoyhtiön toiminta. Vuoden 2018 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 319 asiakastapahtumaa kaikkiaan 125 asiakkaan kanssa. Kankaanpään kaupunki myy yritysneuvontapalvelua Jämijärven ja Siikaisten kunnille.

Viime vuosina Kankaanpäässä on perustettu vuositasolla noin 60 uutta yritystä. Vuonna 2017 määrä oli 55 yritystä.

– Kankaanpää Works Oy:n konkurssi joulukuussa 2018 oli iso menetys. Yritys oli alueen suurimpia yksityisiä työnantajia. Kaupunki ja eri instanssit ryhtyivät heti työhön, jotta yrityksen työntekijöille löytyisi uusia työmahdollisuuksia ja jotta yrityksen kiinteistöön löytyisi mahdollista uutta yritystoimintaa, sanoo kaupunginjohtaja Hatanpää.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen keväällä 2019 aiheuttaa kohtalaisen epävarmuustekijän kaupungin talouteen. Vuosittain vaihtelevat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot ja niiden erittäin heikko ennustettavuus vaikeuttavat talouden suunnittelua. Muuten uudistuksen kaatumisella ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuteen ja laatuun kaupungin osalta vaikutuksia.

Asukasluvun muutos ja työllisyystilanne

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Väkiluvun muutos oli -1 prosenttia eli asukasluku alentui 113:lla (vuonna 2017 -50 hlöä). Työllisyystilanne on hieman heikentynyt. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,2 prosenttia (vuonna 2017 10,8 prosenttia, vuonna 2016 13,3 prosenttia) ja työttömiä työhakijoita oli 575 (vuonna 2017 568, vuonna 2016 715). Avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 39 (vuonna 2017 35, vuonna 2016 20). Tilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt. Viime vuoden lopulla nuoria oli työttömänä 84 (vuonna 2017 94, vuonna 2016 117).

– Meidän tulee kehittää uusia toimenpiteitä työpaikkojen eteen sekä strategian mukaisesti parantaa kaupungin tunnettavuutta ja tehdä mielikuva- ja asukasmarkkinointia, painottaa kaupunginjohtaja Hatanpää.

Kaupungin teettämän pitovoimatutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia Kankaanpäässä toimivista yrityksistä suosittelee kaupunkia yrityksen sijainniksi.

– Yrittäjämyönteisyys ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat meidän vahvuuksiamme, joita meidän on entistä väkevämmin tuotava esille, Hatanpää jatkaa.

Ohjelma kestävään talouden hallintaan

– Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätökseen ei voida olla tyytyväisiä eikä alijäämäisiä tilinpäätöksiä ole varaa jatkossa tehdä, sanoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Neljänä edellisenä vuonna saavutettu positiivinen tulos ja sen myötä kertyneet ylijäämät kannattelevat kaupungin tämän huonon vuoden yli.

– Talouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin toimenpiteitä ja näihin on ryhdytty laatimalla kestävää talousohjelmaa, jota kaupunginvaltuusto käsittelee suunnitellusti kesäkuun kokouksessaan, Hatanpää jatkaa.

Tilinpäätöstä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa ma 8.4.2019. Linkki tilinpäätöstietoihin ja kokouksen koko asialistaan löytyy kaupungin verkkosivuilta: https://www.kankaanpaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/ tai etusivulta ”päätöksenteko”-välilehden kautta.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi