Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2019: Verotulopohjan pettäminen vei tuloksen vahvasti miinukselle – tulevaisuudessa paljon epävarmuustekijöitä

taideteos puistossa

Kankaanpään kaupungin vuoden 2019 tulos painui miinukselle 3,6 milj. euroa (v. 2018 -3,21 milj. euroa). – Vuosi 2019 oli taloudellisessa mielessä erittäin huono vuosi, toteaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. – Meneillään oleva talouden sopeuttamisohjelma on toteutettava ja sopeuttamista jatkettava määrätietoisesti ottaen huomioon väestörakenteessa tapahtuvat muutokset.

Verotulojen odotettua pienempi määrä johti huonoon tulokseen

Merkittävin tekijä kaupungin tuloksen heikentymisessä oli verotulojen romahtaminen. Talousarvion käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2018 arvioitiin verotuloja kertyvän 41,9 milj. euroa, mutta lopputulema oli 39,5 milj. euroa. Arvion ja toteutuneen eroa oli 2,4 milj. euroa.

Valtakunnallinen veroennustekehikko, jonka pohjalta myös Kankaanpään verotulokertymä arvioitiin, oli pahasti pielessä. Kehikon luotettavuuteen vaikutti kaksi suurta verotuksen liittyvää uudistusta: tulorekisterin käyttöönotto sekä verokorttiuudistus.

Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota neljässä kokouksessaan. Muuan muassa perusturvapalvelut-tulosalueen määrärahaa korotettiin 1,28 milj. eurolla. Muutokset heikensivät talousarvion tulosta 2,8 milj. euroa, lisäsivät investointimenoja 459 000 euroa ja lainanottoa 3,3 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 9,4 milj. euroa (v. 2018 2,0 milj. euroa). Kokonaislainamäärä on 53 milj. euroa (43,7 milj. euroa), mikä tarkoittaa 4.704 €/asukas (3.814 euroa/asukas). Velan kasvun syynä on voimakas investointitahti.

Kaupunkikonsernin tulos oli -3,6 milj. euroa (- 2,6 milj. euroa) ja tilikauden alijäämä 4,3 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Konsernilla on aikaisemmilta tilikausilta kertyneenä ylijäämää 5,4 milj. euroa. Konsernilainakanta on 6.609 €/asukas.

Kaupungin henkilöstömenot vähenivät 2,7 %. Tulevina vuosina eläköitymisillä tulee olemaan merkittävä vaikutus kaupungin organisaation rakenteeseen. Jokaisen toimenkuvan kohdalla tullaan tekemään arviointia, että voidaanko tehtävät hoitaa sisäisin järjestelyin. Kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2019 lopussa oli 492 (496).

Investointeja ja kehittämistä jatketaan

Kaupunki on edelleen voimakkaasti uudistumassa ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen ja ehostamassa palvelurakenteita turvatakseen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden.

Kaupungin investoinnit olivat yhteensä 7,2 milj. euroa (v. 2018 6,4 milj. euroa). Suurimpana investointina jatkui liikuntakeskuksen peruskorjaushanke, josta uimahallin osuus viimeisteltiin loppuun. Uimahallin avajaisia vietettiin marraskuussa.

– Kaupungin kehittämisen tulee kuitenkin jatkua tiukoista ajoista huolimatta, korostaa kaupunginjohtaja. – Strategian toimeenpanoa tukemaan valmistui elinvoimaohjelma, jonka laatimiseen osallistui useita eri osapuolia ja sidosryhmien edustajia.

Kaupunki oli vuonna 2019 mukana useissa eri hankkeissa, joilla edistetään alueen vetovoimaa. Näitä olivat mm. Lauhanvuori Region Geopark -alueeksi -hanke, Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen -hanke sekä SAMKin vetämät hankkeet Kortteeri, Ecomuseum ja Työpeili.

Lisäksi käynnistettiin Visit Kankaanpää -työryhmä matkailun kehittämisen tueksi Geopark-statuksen saamista ennakoiden.

Asukasmäärä jatkaa laskuaan, yritystoiminta kuitenkin vilkasta

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Väkiluvun muutos oli -1,48 % eli asukasluku alentui 170:llä. – Meidän tulee suunnata voimavaroja strategian mukaisesti ja panostaa kaupungin tunnettuuteen ja tehdä mielikuva- ja asukasmarkkinointia, sanoo Hatanpää. – Tämän lisäksi kaupungin on negatiivisen väestömuutosten mukaan sopeutettava palvelurakenteensa. Palvelutarpeet ovat nopeassa muutoksessa, johtuen asukasluvun ja ikärakenteen muutoksesta.

Työllisyystilanne on hieman heikentynyt. Samaan aikaan yritykset kohtasivat kuitenkin enenevässä määrin vaikeuksia osaavan työvoiman saatavuudessa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,6 % (v. 2018 11,2 %) ja työttömiä työhakijoita oli 592 (575). Avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 53 (39).

Vuoden 2019 aikana elinkeinopalveluilla oli yhteensä 530 (v. 2018 319) asiakastapahtumaa kaikkiaan 202 (125) asiakkaan kanssa. Kankaanpäässä perustetaan vuositasolla n. 60 uutta yritystä.

Tulevaisuuden muokkaajina kuntaliitos sekä poikkeusolojen vaikutukset

Kuntaliitosselvitys Honkajoen kunnan kanssa lähti liikkeelle syksyllä 2019 ensin vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta helmikuussa 2020 valtiovarainministeriö asetti erityisen kuntajakoselvittäjän, jonka johdolla liitosta valmistellaan tällä hetkellä. Yhdistynyt Kankaanpään kaupunki aloittaisi toimintansa 1.1.2021.

Meneillään olevat poikkeusolot koronavirustilanteen takia tulevat vaikuttamaan lähitulevaisuudessa myös kuntatalouteen. – Valtioneuvoston on valmisteltava massiivinen tukipaketti kunnille, muuten yksikään kunta ei tule tätä iskua kestämään, korostaa kaupunginjohtaja Hatanpää.  – Kunnat vastaavat terveydenhuollon menoista, jotka varmasti kasvavat epidemian vuoksi. Lisäksi jo nyt alueen yritykset ovat joutuneet sulkemaan oviaan, jolloin myös verotulot tulevat vähenemään. Tämä vaatii valtiolta määrätietoisia tukipäätöksiä kuntatalouden vahvistamiseen.

Tilinpäätöstä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa ma 6.4.2020. Linkki tilinpäätöstietoihin ja kokouksen koko asialistaan löytyy kaupungin verkkosivuilta: https://www.kankaanpaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset/ tai etusivulta ”päätöksenteko”-välilehden kautta.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi